Argitaratze | Idatze komitea | komite zientifikoa

 

| Edizioa eta koordinazioa:
Eva Soler eta Maria Rosell

| Diseinua eta Maquetación:
Tatiana Jordá Fabra

Argitaratze | Idatze komitea | komite zientifikoa


| Galego literaturaren ebaketa :
Mónica Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)

| Portugues literaturaren ebaketa:
Tatiana Jordá (Universitat de València)

| Teoria literarioa eta literatura komparatua:
Ana Lozano (Universitat de València)
Marta Plaza (Universitat de València)

| Literatura euskaldunaren ebaketa:
Santiago Pérez Isasi (Universidad de Deusto)
Iratxe Retolaza (Universidad del País Vasco)

| Literatura catalanaren ebaketa:
Maria Rosell Garcia (Universitat de València)

| Espainiar literaturaren ebaketa:
Luis Maria Romeu (Università di Bologna)
Eva Soler Sasera (Universitat de València)

Argitaratze | Idatze komitea | komite zientifikoa


Mª Rosa Álvarez Sellers (Universitat de València)

Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)

Enric Bou (Brown University)

Antònia Cabanilles (Universitat de València)

Fernando Cabo (Universidade de Santiago de Compostela)

Jon Kortázar (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ana Toledo (Universidad de Deusto)

Joan Oleza (Universitat de València)

Pura Fernández (ILE- CSIC)

Lía Schwartz (City University of New York)

J.M. Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia)

Laurence Breysse-Chanet (l'Université París Iv París-Sorbonne)

Evangelina Rodríguez Cuadros (Universitat de València)

Aurkibidea  |  Batzorde editoriala  |   Argitaratzeko arauak  |   Harremanak

AURKIBIDEA

Editoriala

01-02 | Tatiana Jordá Fabra

 

Artikuluak

03-32 | Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

33-58 | Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

59-78 | Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense
            del Minotauro

79-96 | Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil
            Vicente"

 

Erreseinak

97-101 | Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil
              española na narrativa infantil e xuvenil
, por Mónica Domínguez Pérez

102-104 | José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, por Rita Bueno Maia

105-107 | Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), por Eva Soler Sasera

108-110 | Lluís Ribas y Santiago Montobbio (2008): Els Colors del Blanc, por Laura Garrigós Lloréns

 

Sorkuntza txokoa

111-117 | Carta a un maltratador, de Alicia Casado

118-124 | Cuerpo, de Amaranta Osorio

125-131 | Inseparables, de Amaranta Osorio

132-142 | Teatro, de Itziar Pascual

143-147 | ¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

148-158 | Zarpazos de gato, de Margarita Reiz

EDITORIALA
________________________________
PDFa deskargatu

Literatura genero batetik bestera, eta handik beste arte-genero batera bidaiatzen diren topikoak, gaiak eta pertsonaiak; lekualdatze prozesuan eredu berriari egokitzeko eraldatzen diren testuak, irudiak eta soinuak...

Artelan bat beste genero berri batera moldatzeko prozesua, irakurlearen eskaera betetzeko saio bat izan daiteke: bere ahozko kulturaren mito eta sinboloak olerki lirikoetan ere irakurri nahi dituelako; eleberrietan irakurri dituen istorio berdinak antzezlanetan ikusi nahi dituelako, edo liburuetako heroiak zineman irudikatuta ikusteko zain dagoelako. Baina beste batzuetan, moldatze prozesu hori behartua izan daiteke: ikus-entzunezko arteetan, adibidez, testuak erabiltzeak hitz idatziaren eduki intelektual esplizitua ematen die materialei (batez ere literaturaren izen ona behar denean). Beren koartada da. Edozein modutan, hizkuntza artistikoaz aldatzean, testua genero berriaren ohiko narrazio-mekanismoetara moldatu behar da.

Bestalde, arrakasta handiagoa lortu duten gaiak, mitoak edo pertsonaiak daude literaturan, eta bertan irauten dute eraldatze eta komunikazio ekintza berriak onartzen dituztelako. Askotan, literatura tradizio baten gaiek edo pertsonaiek mugak gainditzen dituzte eta beste literaturetara pasatzen dira, edo beste literatura horrekin duen kontaktuaren ondorioz aldatzen dira. Artea etengabeko mugimendu honi esker bizirik mantentzen dela dirudi; ez da zisku itxi batean gordetzen, bizitza honetan eta bizitza honetarako sortua izan baita. Artistek mugimendu horretan murgilduta bizi behar dute, eta euren talentuari esker moldatu behar dira, eguzkiaren argia bilatzen duen zuhaitza bezala.

Liquids aldizkariaren ale honetan, guzti honi buruz hausnartu nahi izan dugu, zenbait alderdi ezberdinei so eginez: adibidez, “Don Juan”-en topikoak XX. mendeko antzerkian izan zuen bilakaera, edo Minotauroaren mito klasikoak eta bere egokitzapenak Errenazimentu eta XX. mendean izan zuena. Bestalde, aipamenen atalean, iraupen eta moldaketa fenomeno hauen beste irakurketa kritiko edo artistikoak eskaintzen dira: gazte-literaturak egiten duen Gerra Zibilaren tratamendua, edo artearen eta pinturaren arteko harremanak, hain zuzen ere. Azkenik, sormenaren atalean, artearen ezaugarri aldakor hau erakusten duten lau dramagileen zazpi lan biltzen dira. Bertan emakumeek (bat eta anitza, aldi berean) gizartea eta antzerkia nola ikusten duten erakusten da: begirada koherente baina dibergentea, aldizkari honek bere jaiotzatik nahi izan duen bezala.

Estudis crítics | Literatura de creació

 

Casalderrey, Fina (2007) A lagoa das nenas mudas, por Montse Pena Presas

_______________________________________________________________________________
leer | descargar PDF

Anjel Lertxundi (2006) Ihes betea, por Santiago Pérez Isasi

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

Molina Foix, Vicente (2006) El abrecartas, por David Guinart Palomares

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

 

ERRESEINAK

 

Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil, por Mónica Domínguez Pérez

________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, por Rita Bueno Maia

________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), por Eva Soler Sasera

________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

Santiago Montobbio i Lluís Ribas (2008): Els Colors del Blanc, por Laura Garrigós

_________________________________________________________________________________PDFa deskargatu

ARTIKULUAK

 

Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

__________________________________________________________________________________PDFa deskargatu

Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

__________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense del Minotauro"

__________________________________________________________________________________PDFa deskargatu

Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil Vicente"

__________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

1 | 2

 

Santiago Pérez Isasi:“Algunos apuntes sobre los ‘heterodoxos’ de la literatura nacional española en la historiografía (1850-1939)”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

Marta Plaza: “La lectura de Macbeth/La escritura de Makbet. Una reflexión acerca de la lectura como crítica”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

 

SORKUNTZA TXOKOA

1 | 2

 

Carta a un maltratador, de Alicia Casado

__________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

Cuerpo, de Amaranta Osorio

__________________________________________________________________________________PDFa deskargatu

Inseparables, de Amaranta Osorio

__________________________________________________________________________________PDFa dekcargatu

Teatro, de Itziar Pascual

__________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

SORKUNTZA TXOKOA

1 | 2

 

¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

__________________________________________________________________________________
PDFa deskargatu

Zarpazos de gato, de Margarita Rei

__________________________________________________________________________________PDFa deskargatu