Edición | Comité de redacción | Comité científico

 

| Edición y Coordinación:
Eva Soler y Tatiana Jordá

| Diseño y Maquetación:
Tatiana Jordá Fabra

 

Edición | Comité de redacción | Comité científico


| Sección de literatura gallega:
Mónica Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)

| Sección de literatura portuguesa:
Tatiana Jordá (Universitat de València)

| Teoría literaria y literatura comparada:
Ana Lozano (Universitat de València)
Marta Plaza (Universitat de València)

| Sección de literatura vasca:
Santiago Pérez Isasi (Universidad de Deusto)
Iratxe Retolaza (Universidad del País Vasco)

| Sección de literatura catalana:
Maria Rosell Garcia (Universitat de València)

| Sección de literatura espanyola:
Luis Maria Romeu (Università di Bologna)
Eva Soler Sasera (Universitat de València)

Edición | Comité de redacción | Comité científico


Mª Rosa Álvarez Sellers (Universitat de València)

Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)

Enric Bou (Brown University)

Antònia Cabanilles (Universitat de València)

Fernando Cabo (Universidade de Santiago de Compostela)

Jon Kortázar (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ana Toledo (Universidad de Deusto)

Joan Oleza (Universitat de València)

Pura Fernández (ILE- CSIC)

Lía Schwartz (City University of New York)

J.M. Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia)

Laurence Breysse-Chanet (l'Université París Iv París-Sorbonne)

Evangelina Rodríguez Cuadros (Universitat de València)

Índice  |  Comité editorial   |   Normas de publicación  |   Contacto

ÍNDICE

Editorial

01-02 | Tatiana Jordá Fabra

 

Artigos

03-32 | Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

33-58 | Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

59-78 | Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense
            del Minotauro

79-96 | Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil
            Vicente"

 

Recensións

97-101 | Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil
              española na narrativa infantil e xuvenil
, por Mónica Domínguez Pérez

102-104 | José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, por Rita Bueno Maia

105-107 | Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), por Eva Soler Sasera

108-110 | Lluís Ribas y Santiago Montobbio (2008): Els Colors del Blanc, por Laura Garrigós Lloréns

 

Espazo de creación

111-117 | Carta a un maltratador, de Alicia Casado

118-124 | Cuerpo, de Amaranta Osorio

125-131 | Inseparables, de Amaranta Osorio

132-142 | Teatro, de Itziar Pascual

143-147 | ¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

148-158 | Zarpazos de gato, de Margarita Reiz

 

EDITORIAL
__________________________________
descargar PDF

Tópicos, temas, personaxes que viaxan dun xénero literario a outro e, dende alí, a calquera outro xénero artístico; textos, imaxes e sons que se transforman durante a súa traslación para funcionar axustándose ás características de cada novo molde…

A adaptación dunha obra noutro xénero responde á necesidade de colmar a demanda dun lector que se identifica coa lírica que recolle os mitos e os símbolos da súa cultura oral; dun público ao que lle gustan tanto as novelas que asiste ao teatro na busca das mesmas historias que nelas encontrou, ou dun espectador que acode ao cinema arrastrado polo encanto de ver encarnados os heroes que xurdiron das páxinas dun libro. Pero a adaptación ou a mestura tamén pode ser forzosa: por exemplo, no caso das artes audiovisuais, o uso do texto as dota de carga intelectual explícita cando (quizais con demasiada frecuencia) as artes audiovisuais precisan do prestixio da palabra literaria. Eis a súa coartada. En calquera caso, prodúcese unha transformación do texto causada polo cambio da linguaxe, os mecanismos de narración e as convencións inherentes ao xénero.

Por outra parte, a literatura posúe uns motivos, mitos ou personaxes tipo, que obteñen maior éxito que outros e sobreviven nela transixindo á transformación esixida polas circunstancias que rodean o acto de comunicación. En moitas ocasións estes temas, propios dunha tradición literaria, transgreden as fronteiras doutras literaturas e se ven transformados pola contaminación que supón o contacto con elas. É que a arte parece manterse viva grazas ao movemento constante e á relación entre as súas diferentes esferas e compoñentes porque estes non perviven en compartimentos estancos, xa que son xenerados por e para a vida. O artista debe sobrevivir a este dinamismo e utilizar o seu talento para adaptarse, crecendo e retorcéndose como as ramas dunha árbore que busca a luz do sol.

Neste número de Liquids propoñemos reflexionar sobre todo isto dende a diversidade de perspectivas e metodoloxías a través duns artigos nos que se revisa a traxectoria do mito de “Don Juan” na produción teatral do século XX, a do mito clásico do Minotauro e os procesos de adaptación de obras nos contextos do Renacemento e do século XX. Por outra parte, na sección de recensións tamén encontramos lecturas críticas e creativas que ofrecen, dalgunha maneira, estes fenómenos de pervivencia e mudanza: o tratamento da Guerra Civil española na narrativa xuvenil ou a asociación entre arte e pintura son algunhas delas. Finalmente, cabe destacar o apartado de creación, xa que recolle sete pezas de catro dramaturgas que reflicten nos seus textos ese carácter camaleónico da arte, xa que ofrecen a mirada dunha muller (unha e diversa ao mesmo tempo) sobre a sociedade e o xénero teatral. Unha mirada coherente mais diverxente, ao igual que esta entrega dunha revista que naceu, precisamente da necesidade común de recortar distancias e crear puntos de encontro para a diferencia.

Estudis crítics | Literatura de creació

 

Casalderrey, Fina (2007) A lagoa das nenas mudas, por Montse Pena Presas

_______________________________________________________________________________
leer | descargar PDF

Anjel Lertxundi (2006) Ihes betea, por Santiago Pérez Isasi

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

Molina Foix, Vicente (2006) El abrecartas, por David Guinart Palomares

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

 

RECENSIÓNS

 

Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil, por Mónica Domínguez Pérez

___________________________________________________________________________________
descargar PDF

José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, por Rita Bueno Maia

___________________________________________________________________________________
descargar PDF

Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), por Eva Soler Sasera

___________________________________________________________________________________
descargar PDF

Santiago Montobbio i Lluís Ribas (2008): Els Colors del Blanc, por Laura Garrigós

___________________________________________________________________________________descargar PDF

ARTIGOS

 

Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

____________________________________________________________________________________descargar PDF

Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense del Minotauro"

____________________________________________________________________________________descargar PDF

Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil Vicente"

____________________________________________________________________________________descargar PDF

1 | 2

 

Santiago Pérez Isasi:“Algunos apuntes sobre los ‘heterodoxos’ de la literatura nacional española en la historiografía (1850-1939)”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

Marta Plaza: “La lectura de Macbeth/La escritura de Makbet. Una reflexión acerca de la lectura como crítica”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

 

ESPAZO DE CREACIÓN

1 | 2

 

Carta a un maltratador, de Alicia Casado

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

Cuerpo, de Amaranta Osorio

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

Inseparables, de Amaranta Osorio

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

Teatro, de Itziar Pascual

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

ESPAZO DE CREACIÓN

1 | 2

 

¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

____________________________________________________________________________________
descargar PDF

Zarpazos de gato, de Margarita Reiz

____________________________________________________________________________________
descargar PDF