Sobre Cultura, Lectura i Literatura per a infants i joves
Servei de la Universitat de València

Índex

        - Història de la Literatura Infantil i Juvenil en català
        - ESTUDIS sobre Literatura Infantil i Juvenil en català
        - Els creadors
            - Els autors
            - Els il·lustradors
        - Sobre els llibres i la lectura
            - La il·lustració
            - Algunes lectures imprescindibles
            - El llibre
            - Cultura Popular
        - Organismes,Centres i Fundacions
        - Les biblioteques
            - Estudis i recursos
        - Plans de lectura
        - Editorials especialitzades en Literatura per a Infants i joves
        - Audiovisual i lectura
        - Comunicació, tecnologia i lectura
        - Revistes
        - Blocs, fòrums i clubs de lectura
        - Per als lectors
            - Recomanacions per a pares i mestres
            - Contes, històries...
            - Els lectors diuen la seua

La investigació sobre la lij a:

 • Asociación Nacional de Investigadores de Literatura Infantil y Juvenil. Pàgina d'informació sobre els principals investigadors de lij d'Espanya. Trobareu informació sobre el seu currículum i sobre els congressos, cursos i jornades organitzats per organismes relacionats.
 • Centro de estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Pàgina del CEPLI on podem trobar informació sobre les diferents publicacions que edita, sobre el Master de la Lectura i de la literatura infantil i juvenil, sobre els cursos d'estió o sobre el documetns del centre de documentació.
 • Lijmi. "Grupo de investigación interdisciplinar formado por docentes de varias universidades de España, Portugal e Iberoamérica, coordinados por Blanca-Ana Roig Rechou que estudiamos la producción, recepción y mediación de las lecturas textuales y visuales destinadas a la infancia y juventud, aunque no exclusivamente."


Vull agrair la col·laboració dels estudiants de Filologia Catalana, del postgrau en Cultura, lectura i literatura per a Infants i del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària per les pàgines d'interés que em faciliten.
Quan copiem la informació directament de la pàgina ho indiquem amb cometes: "
.


Història de la Literatura Infantil i Juvenil en català
ESTUDIS sobre Literatura Infantil i Juvenil en català

El treball té com a objectiu establir les pràctiques editorials de les edicions infantils i juvenils, entre 1923 i 1969, d'una de les empreses més emblemàtiques del món de l'edició barcelonina: l'Editorial Joventut. També, pretén situar el paper de Joventut en el context de l'edició per a nens i joves a Catalunya i valorar les seves principals aportacions, més enllà de la qualitat intrínsecament literària de les obres que publica.

Els creadors
Els autors
Els il·lustradors
Sobre els llibres i la lectura


 • Associació d'Editors del País Valencià. Informació i dades sobre l'activitat de les editorials valencianes.
 • Simposi sobre el llibre, la lectura i les biblioteques. Anàlisi del panorama de l'edició, la lectura i les biblioteques, debat sobre el seu futur i recomanacions per al disseny de polítiques públiques de producció, difusió i accés al llibre valencià, amb un èmfasi especial en les campanyes de lectura i en el paper de les biblioteques com a centres de promoció cultural.´
 • Escola de Pares i Mestres. Cicles de conferències celebrats dins del marc de la Fira del la Fira del Llibre de València i organitzades per l'AEPV.
 • Leer.es. "El centro virtual leer.es es una iniciativa del Ministerio de Educación que tiene la voluntad de contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, a la mejora de nuestra competencia en comunicación lingüística, esencial para conseguir transformar la información en conocimiento."La il·lustracióAlgunes lectures imprescindibles

http://www.llibreriapedagogica.com/biblio-1.htm]El llibreCultura Popular

 • Grup d'Estudis Etnopoètics. El Grup d'Estudis Etnopoètics és un grup actiu que té com a objectiu consolidar la recerca sobre etnopoètica i folklore a les terres de parla catalana i establir canals efectius de comunicació i cooperació entre els estudiosos d'aquesta disciplina.
 • Literatura Popular de Tradición Oral. "En el portal participa un grupo de investigadores españoles, portugueses e iberoamericanos que trabajan en literatura popular de tradición infantil en sus diferentes manifestaciones: lírica, romancero, cuento, leyenda, juego, teatro…"
 • Lírica Popular Infantil. "Pedro César Cerrillo Torremocha dirige esta página dedicada al análisis y estudio de la Lírica Popular de Tradición Infantil en la que, además, se incluye una bibliografía y un catálogo de obras."
 • Web Literatura Oral.com. "Esta página está realizada desde la Asociación para la Difusión de la Literatura Oral. Tenemos dos fines: a) La recuperación y el estudio de las tradiciones orales en Andalucía, Norte de África y Gibraltar. b) La difusión oral de la literatura. Los miembros somos educadores, investigadores independientes y narradores orales."

Organismes,Centres i Fundacions

 • International Board on Books for Young People. "L'IBBY is a non-profit organization which represents an international network of people from all over the world who are committed to bringing books and children together."
 • Fundació per al Foment de la Lectura Bromera. Pàgina on pots trobar informació sobre els actes organitzats per la Fundació, receptes per fer llegir, llibres recomanats, etc.
 • Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. El CCLIJ és el representant a l'àrea lingüística catalana de l'International Board on Books for Young People. L'entitat organitza exposicions, els salons del llibre, les setmanes del lllibres infantil i juvenil, Premi Protagonista Jove, el Dia del llibre infantil, etc.
 • Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Accés al centre de documentació sobre literatura infantil i juvenil, lectura, cine i televisió. Podeu accedir als articles digitalitzats sobre els aspectes anteriors.
 • Cerlalc. "Organismo intergubernamental del ámbito iberoamericano bajo los auspicios de la UNESCO, que trabaja por el desarrollo y la integración de la región a través de la construcción de sociedades lectoras."
 • Fundalectura. "Fundación para el Fomento de la Lectura. Nuestra misión: Hacer de Colombia un país lector. Somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1990 por la Asociación Colombiana de Industrias Gráficas, Andigraf, la Cámara Colombiana del Libro, la Productora de Papeles, Propal S.A., y Smurfit Cartón de Colombia S.A., industrias vinculadas a la producción de libros en el país."
 • Banco del libro. "El Banco del Libro es una asociación civil sin fines de lucro, institución de vanguardia que ha servido a la zona metropolitana de Caracas y a diversas regiones del país con programas y servicios permanentes en el área de la promoción de la lectura, gracias a las alianzas concertadas con instituciones internacionales y nacionales, públicas, privadas y otras organizaciones no gubernamentales".
 • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una àmplia guia de recursos sobre llengua i literatura catalanes. Compta amb un apartat sobre literatura infantil on trobareu llibres comentats pel semianri Rosa Sensat, dossiers sobre autors, etc.
 • CHILDE project. Children's Historical Literatura Disseminated thorough Europe.
 • The Telson Spur. Llista de recursos i enllaços en anglés relacionats amb la lij.
 • SGAE
 • Centre International d'Etudes en Littérature de Jeunesse. Pàgina www del CIELJ sobre autors, il·lustradors, llibres, pel·lícules adreçats a infants i joves.

Les bibliotequesEstudis i recursos


Plans de lecturaEditorials especialitzades en Literatura per a Infants i jovesAudiovisual i lectura


 • Welcome to the Hayao MIYAZAKI Web. Responsable de pel·lícules com 'El viatge de Shikiro' o 'La princesa Mononoke'. Podeu consultar la pàgina de Francisco Vázquez on parla de les pel·lícules del director japonés.
 • Tus series. "Tus series es una web creada y dirigida para la gente que siente pasión por las series. Su principal finalidad es conseguir un lugar de reunión para conversar y hacer amigos compartiendo las mismas emociones."
 • Seriesweb. "Bienvenido a Series Web, en ésta página podras encontrar los mejores elinks para series, listados de capítulos(guias de episodios), ovas y peliculas de series para que puedas tener en orden tu colección."

Comunicació, tecnologia i lecturaRevistesBlocs, fòrums i clubs de lecturaPer als lectors

Recomanacions per a pares i mestres

Contes, històries...

Els lectors diuen la seua

tornar