Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat Logo del portal

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides. La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2022-2023, d'acord amb el següent calendari:

FASE ORDINARIA: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2022-2023 (per determinar)

Presentació de sol.licituds de preinscripcióSolicitud on-line

 Des de la segona quinzena de febrer fins la tercera setmana de juny de 2022
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"  
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.  
Baremació de les sol·licituds  
Publicació resultats preinscripció Segona quinzena de juliol de 2022
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica)  
Automatrícula primeres* i segones matrícules Segona quinzena de juliol de 2022
Publicació resultats 1ª crida de la llista de espera  
Automatrícula 1ª llista d'espera*  
Publicació resultats 2ª crida de la llista de espera  
Automatrícula 2ª llista d'espera*  
* Condicionada a la acreditació requisits d’accés: Títulació universitària (por determinar)

FASE EXTRAORDINÁRIA: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA   

Presentació de la  Solicitud on-line Dese de la quarta setmana de juliol al 2 de setembre de 2022
Publicació dels màsters tancats, i dels oberts amb disponibilitat de places  
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"  
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.  
Baremació de les sol·licituds  
Publicació del resultat de la selecció Segona quinzena de setembre de 2022
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en Entreu)  
Automatrícula primeres * i segones matrícules Segona quinzena de setembre de 2022
Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés: Titulació universitària   
*Condicionada a la acreditació requisits d’accés de la titulació universitària (per determinar)

INFORMACIÓ ADDICIONAL

  1. Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.