foto Vicente Alberto Alonso Rimo
VICENTE ALBERTO ALONSO RIMO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9638) 28142
Biografia

Llicenciat en Dret per la Universitat de València (UV) i premi extraordinari de llicenciatura (1993), doctor en Dret per la mateixa Universitat i premi extraordinari de doctorat (2000), ha exercit la docència i la investigació des de 1993 en la UV, des de 2002 fins hui com a professor titular d'Universitat del Departament de Dret penal i així mateix com a investigador en l'Institut Universitari d'investigació en Criminologia i Ciències penals de la UV.

La seua activitat investigadora, reconeguda amb la concessió de 3 sexennis d'investigació per la CNEAI, s'ha desenvolupat en el marc de nombrosos projectes d'investigació competitius, alguns d'ells de caràcter internacional (en col·laboració amb el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht i el Ministeri de Justícia alemany, o amb la Universitat d'Atenes en el marc d'un projecte de la Unió Europea). En l'actualitat és investigador principal d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació sobre “Justícia penal preventiva i tutela de l'ordre públic” (DER2016-77947-R) en el qual intervenen 25 investigadors de diverses universitats nacionals i estrangeres (http://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/investigacion/projectes-investigacio/vigentes-1285968353051/ProjecteInves.html?id=1286000492470) i dirigeix un grup d'investigació de la UV sobre Dret penal de la perillositat (GIUV2015-261).

Els resultats de la seua investigació han sigut difosos a través de seminaris i ponències en diverses universitats i centres d'investigació nacionals i internacionals i s'han plasmat en nombroses publicacions en revistes especialitzades, espanyoles i estrangeres, i en diversos llibres, com a autor, coautor i director, en editorials de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic. En particular, i sempre des de la preocupació per la vigència dels límits constitucionals a l'exercici del ius puniendi, ha realitzat estudis sobre la víctima i el sistema de justícia penal, l'apologia del delicte i l'enaltiment del terrorisme, les mesures de seguretat i el problema de la seua limitació temporal, els delictes de desordres públics, o sobre les tendències d'expansió punitiva i les tensions que aquestes generen amb els principis penals en el marc de les infraccions contra la seguretat viària, contra la llibertat sexual o de violència de gènere, entre altres qüestions. En els últims anys la seua labor investigadora s'ha orientat principalment a l'anàlisi de la legitimitat i dels límits del Dret penal de la perillositat, a l'estudi del fenomen de la criminalització de la protesta social i de l'expansió de la punició de la preparació delictiva com a manifestació de la revitalització del Dret penal preventiu i d'autor.

Ha realitzat estades d'investigació, predoctorals i postdoctorals, en els següents Centres estrangers: Harvard University, Albert-Ludwigs-Universität, Università di Modena, Max-Planck-Institut f. Strafrecht, Columbia University, Nova York University, Oxford University. Director de nombrosos cursos de postgrau de la UV, de diverses tesis doctorals i de treballs de fi de màster. Col·labora com a avaluador expert amb diverses agències d'avaluació de la investigació.

Imparteix docència en grau i postgrau de Dret penal I (Part General) i Dret penal II (Part Especial) i en diversos màsters de diferents universitats, i ha ensenyat també Victimologia, Dret penitenciari, Política Criminal i Dret penal i Constitució. Ha sigut professor de Dret penal en el IVASP (Institut Valencià de Seguretat Pública) i Professor-tutor de Dret penal de la UNED (Universitat Nacional d'Educació a distància), Centre d'Alzira-València “Francisco Tomás i Valent”. Ha participat en nombrosos projectes d'innovació educativa, en un d'ells com a director.

Durant els cursos judicials 2004-2005 i 2005-2006 va exercir com a Magistrat suplent en l'Audiència Provincial de València

Asignatures impartides i modalitats docents
35228 - PràcticumPrácticum
35321 - Pràctiques externes d'ADE-dretPrácticum
42570 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43749 - Intensificación en la práctica penalTeoria
44747 - Principi general de llibertat: Dret penal del risc. Expansió i proporcionalitatTeoria
44750 - Treball de fi de MàsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes