foto Alicia Armengot Vilaplana
ALICIA ARMENGOT VILAPLANA
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35213 - Dret processal IITeòric-Pràctic
35214 - Dret processal IIITeòric-Pràctic
35320 - Treball fi de grau en ADE-DretTreball fi d'estudis
35321 - Pràctiques externes d'ADE-dretPrácticum
41084 - Garanties jurídiques dels drets humansSeminaris, Teoria, Tutories
41088 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42569 - Práctica profesional IIPrácticum
42570 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44736 - El sistema processal espanyol en l'actualitat i propostes de futurTeoria
44737 - Les diligències d'investigació i l'obtenció de fonts de provaTeoria
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. TUTORÍAS VIRTUALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs