foto Cesar Chaves Pedron
CESAR CHAVES PEDRON
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25244
Asignatures impartides i modalitats docents
35073 - MediacióTeòric-Pràctic
35094 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35215 - Dret penal ITeòric-Pràctic
42570 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43749 - Intensificación en la práctica penalTeoria
44746 - Culpabilitat i perillositatTeoria
44750 - Treball de fi de MàsterTreball fi d'estudis
46442 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 19:00. 4P09
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 18:00. 4P09
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs