foto Francisco L. Atienza Gonzalez
FRANCISCO L. ATIENZA GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Delegat/Delegada Rector/A
Per a la Salut Psicosocial
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64398