foto Francisco L. Atienza Gonzalez
FRANCISCO L. ATIENZA GONZALEZ
PDI Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Delegat/Delegada Rector/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64398
Asignatures impartides i modalitats docents
44187 - Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salutTeòric-Pràctic
44191 - Metodologia d'investigació en psicologia general sanitàriaTeòric-Pràctic
44194 - Pràctiques externesPrácticum
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:30. DESPATX N 214
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València