foto Juan Carlos Carbonell Mateu
JUAN CARLOS CARBONELL MATEU
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
Teléfon (9616)25234
(9616) 25234
Asignatures impartides i modalitats docents
35215 - Dret penal ITeòric-Pràctic
44745 - Dret a la legalitat penalTeoria
44747 - Principi general de llibertat: Dret penal del risc. Expansió i proporcionalitatTeoria
46435 - Fonts d'informació i avaluació de polítiques públiquesTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.