foto Lucia Martinez Garay
LUCIA MARTINEZ GARAY
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25231
Asignatures impartides i modalitats docents
35215 - Dret penal ITeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35320 - Treball fi de grau en ADE-DretTreball fi d'estudis
42583 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43177 - Mercat financer. Banca i AssegurancesSeminaris, Teoria, Tutories
43190 - Metodologia jurídicaSeminaris, Teoria, Tutories
44746 - Culpabilitat i perillositatTeoria
44750 - Treball de fi de MàsterTreball fi d'estudis
46437 - Manifestacions de la delinqüènciaTeoria, Tutories
46442 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes