foto Luis Sebastian Villacañas de Castro
LUIS SEBASTIAN VILLACAÑAS DE CASTRO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Dept. Didàctica de la llengua i la literatura Universitat de València Facultat de Magisteri, Despatx P.01/05 Av. Tarongers, 4 46022, València
(9639) 83826
Asignatures impartides i modalitats docents
33662 - La cultura en l'ensenyança de llengües estrangeres: anglèsTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40561 - Pràcticum: Especialitat de llengua anglesaPrácticum
42255 - Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesaTreball fi d'estudis
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes