foto Purificacion Sanchez Delgado
PURIFICACION SANCHEZ DELGADO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64320
64320 (T)