foto Sergio Emiliano Villamarin Gomez
SERGIO EMILIANO VILLAMARIN GOMEZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25314
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35201 - Història del dretTeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
41083 - Perspectives històriques, teòriques i metodològiquesSeminaris, Teoria, Tutories
41088 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44744 - Metodologia de la investigació jurídicaTeoria
44749 - Pràctiques ExternesPrácticum
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPATX 2A04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes