EL SISTEMA ELECTORAL D'EUPV
Inma Campos Gosálbez, Rafael Pla López, Francisco Romero Colomer
Secretaria de Formació d'EUPV

La darrera Assemblea d'EUPV va aprovar un nou sistema electoral intern que pretenia conjugar el pluralisme i la democràcia participativa, garantint la proporcionalitat amb el respecte a les minories i la llibertat per a votar en llista oberta. El actual procés d'elecció de candidatures per a les Eleccions Autonòmiques i Municipal és la prova de foc d'aquest sistema. I de fer, ha provat ja la seua solidesa i estabilitat en les eleccions ja realitzades.

Cal remarcar que per a garantir el respecte a la proporcionalitat continua donant la possibilitat de presentar candidatures tancades i votar-les, de manera que les majories o minories cohesionades tenen l'opció de votar a aquestes candidatures, obtenint com a mínim el resultat que proporcionalment els corresponga: la distribució dels vots en llista oberta pot millorar els seus resultats, però en cap cas empitjorar-los. Es mantenen per tant les mateixes garanties que amb el sistema proporcional anteriorment utilitzat.

Però, per altra banda, les persones que no estiguen d'acord amb les candidatures tancades presentades i vulguen fer palés el seu desacord ja no tenen com a única opció l'abstenció o el vot nul, que en ocasions anteriors van tenir un percentatge considerable. Poden, simplement, votar en llista oberta amb completa llibertat, seleccionant i ordenant als candidats i candidates que vulguen votar.

També és possible la presentació de candidats i candidates individuals que no formen part de cap candidatura tancada i poden ser també votats en llista oberta junt als demés. D'aquesta manera s'aconsegueix combinar el respecte al funcionament de partits i corrents, com a valuosa expressió de la pluralitat interna d'EUPV, amb la sobirania del conjunt de la seua afiliació, que s'implica i responsabilitza així plenament amb la decisió del vot que diposita en l'urna..

Tot això incrementa també la responsabilitat de les Comissions de Candidatura, que han de maldar per elaborar amb criteris unitaris candidatures que no solament reban el consens de les direccions de partits i corrents, sinó de la gran majoria de l'afiliació, de manera que solament uns pocs discrepen de la candidatura presentada expressant aquesta discrepància amb el vot en llista oberta.

Si, pel contrari, la Comissió de Candidatura presenta una proposta que levanta moltes discrepàncies, aquestes es podran també expressar de forma natural amb el vot en llista oberta. Des d'organització caldria preveure les mesures adequades (utilització de lector òptic, ordinadors, etc.) per a que en tal cas l'escrutini de les paperetes en llista oberta no es faça excessivament llarg, especialment en Assemblees nombroses. Si no es fera així, seria a la falta de tals mesures, i no a l'exercici de la democràcia interna participativa, a la que caldria atribuir les molèsties resultants.

Per altra banda, és clar que el resultat d'una candidatura podria variar llaugerament depenent del número de llistes votades, encara que això solament pot afectar a una posició o un lloc, al voltant de la proporcionalitat exacta. Però això es podria produir exactament igual amb llistes tancades o obertes, i en qualsevol cas no es menyscaba la pluralitat si les llistes responen a una pluralitat real.

Cal advertir, però, contra l'eventual intent de grups organitzats d'utilitzar el vot en llista oberta per a impedir que una candidatura presentada puga obtenir els llocs que proporcionalment els pertoque. Per una banda, aquest intent és contrari al principi de pluralisme que informa a EUPV. Però per altra banda, aquestes perverses intencions seran, en general, inútils, per tal com el sistema electoral està precisament dissenyat per a impedir que aquest tipus de maniobres tinguen èxit. De manera que la seua consequència més probable serà únicament fer més llarg l'escrutini per a arribar al final essencialment als mateixos resultats (com s'ha pogut comprovar en les eleccions ja realitzades), si és que no perjudica als autors de la maniobra. Per tant, si algú vol dictar el vot en llista oberta, el millor és no fer-li cap cas, votant a una candidatura tancada (via legítima d'expressar-se les opcions plurals dins d'EUPV) o votant lliurement en llista oberta.

Cal esperar, en fi, que l'exercici de la democràcia interna amb el sistema electoral d'EUPV siga una nova demostració de la maduresa democràtica tant de les direccions com de les bases d'EUPV.


publicat al LEVANTE-EMV el 28 de novembre de 2002