Omet navegació

ApS

ApS vol dir Aprenentatge i Servei.

És una tècnica docent en la que l'alumnat du a terme un procés d'aprenentatge mentre desenvolupa una acció o servei social. No és una tècnica novedosa, fa anys que es practica arreu del món, però si que és cert que no és molt coneguda per ací.

Durant el curs 2014-15 havem dut a terme un projecte d'ApS amb estudiants del primer curs del Grau en Biologia.

Per a més informació:

- projecte d'ApS del grau en Biologia, curs 2014-15 (http://www.uv.es/bioaps)

- projectes d'ApS de la Universitat de València (http://www.uv.es/aps)

- projectes d'ApS del País Valencià (http://apscomunitatvalenciana.net/)

- pàgina de Roser Batllé (http://roserbatlle.net/)