Normes de Seguretat
CURS 2021 - 22
   ENLLAÇOS D'INTERÉS  
Dades de seguretat i medi ambient
Base de dades
Enciclopèdies
Diccionaris
Diccionaris Valencià
Material de Laboratori i Reactius
VÍDEO TUTORIALS DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI
  DADES DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT
 
FITXES INTERNACIONALS DE SEGURETAT
 
  BASE DE DADES  
 
CHEMnetBASE
LLIBRE DE LA WEB DE QUÍMICA DEL NIST
 
LLISTA DE BASE DE DADES QUÍMICS
 
  ENCICLOPÈDIES  
 
WIKIPEDIA
OXFORD REFERENCE ONLINE
ENCICLOPÈDIA BRITÁNICA
ENCICLOPÈDIA COLUMBIA
ENCICLOPÈDIA CATALANA
 
  DICCIONARIS  
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
WORDREFERENCE.COM
  DICCIONARIS VALENCIÀ  
 
INTERNOSTRUM
DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR
  MATERIAL DE LABORATORI I REACTIUS
 
ACHARLAB
SIDILAB
webmaster