CAS | ENG

Societat de Filosofia del País Valencià

Quaderns de Filosofia es preveu com una revista de periodicitat semestral dedicada a temes de filosofia i la seua didàctica. Cada número de la revista tindrà tres seccions:

- Articles d'investigació: contribucions originals en els diversos àmbits de la investigació en filosofia. 

- "Brúixola filosòfica": articles destinats a la presentació d'un determinat tema o debat filosòfic, escrits per especialistes i participants en el debat en qüestió. 

- Notes de discussió i ressenyes.

Tots els treballs publicats a Quaderns de Filosofia seran sotmesos a revisió cega per experts. Les llengües de publicació seran el català, el castellà i l'anglès. 

En la primera fase d'aquesta segona època, el comitè editorial donarà els passos necessaris per aconseguir la inclusió de la revista en els índexs de major prestigi en filosofia i humanitats (ERIH, Latindex, Philosopher's Index, DICE, RESH, etc.). 

Quaderns de Filosofia és editada per la Societat de Filosofia del País Valencià en col·laboració amb el Servei de Publicacions de la Universitat de València. 

Més informació: http://ojs.uv.es/index.php/qfilosofia 

Per accedir a la primera època de Quaderns feu click ací.