STEPV-Intersindical valenciana     
           Inici                contacte           
Polítiques d'igualtat
   
Novetats:
 

  
LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE STES-I CONSIDERA ESPECIALMENTE LESIVO PARA EL PERSONAL DOCENTE FEMENINO UNIVERSITARIO
  

  Power point del 8 de març

8 de març de 2012 8 de març
EN IGUALTAT
NI UN PAS ENRERE

(manifest)


 

 
Quaderns sindicals del País Valencià:
núm. 43 · EXTRA 8 DE MARÇ 2010 - Allioli
 
  
Documents:
8 DE MARÇ de 2010: EL MODELO FEMINISTA NO ESTÁ EN CRISIS (Manifest de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical)
 Comunicat de la Plataforma Cívica Valenciana contra l'Explotació Sexual i el tràfic de dones i menors
 Jornades organització de dones STE a Valladolid
 Guía de lenguaje no sexista
Comunicat de premsa d'Amnistia Internacional sobre violència de gènere
Informe violencia de género d'Amnistia Internacional
 
Campanya:
Manifest de la "Comissió per a la Investigació del Maltractament a les Dones". Podeu llegir-lo al següent enllaç: http://www.violenciadegenere.org/files/pdf/campanya_educacio_castella.pdf
Esperem que en avant la sensibilitat universitària vaja aumentant en aquest tema i es reflecteixca en accions concretes d'ensenyament, perquè no podem quedar-nos al marge d'aquesta gran lacra social.

Enllaç per a fimar el manifest a favor de la campanya:
http://www.petitiononline.com/pcvg/petition-sign.html
 
Legislació:
 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
LLEI 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat [2009/7851]   (llegiu i jutgeu)
Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
   
Enllaços:
Unitat d'igualtat de la Universitat de València
 Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad
Instituto de la mujer
 Institut universitari d'estudis de la dona
 Conselleria de benestar social, Direcció general de la dona
 Informe víctimas mortales por violencia de género
 
Notícies:
   
Per a més informació podeu visitar l'àrea de la dona del nostre sindicat:
  
8 de març de 2012
                
 
Per a qualsevol dubte o suggeriment podeu escriure a la següent adreça de correu electrònic: lmanzano@uv.es
 

Pàgina mantinguda per STEPV-Iv  stepv@uv.es  stepv@uv.es             fitxa d'afiliació