Programa electoral del STEPV-Iv a la UVEG

eleccions sindicals 2014


COM ENTENEM LA UNIVERSITAT PÚBLICA?

Afrontem aquestes noves eleccions sindicals en un fort context de retallades en educació, però també socials i laborals. La sanitat, els serveis socials, l’atenció a discapacitats, els serveis socials, el món laboral i l’educació –en definitiva, la incipient societat del benestar- han patit les polítiques d’austeritat dels governs valencià i espanyol que han seguit al peu de la lletra les polítiques d’austeritat del neoliberalisme imperant sota l’excusa de la crisi.

Els atacs del govern valencià i espanyol a la universitat pública han estat una constant els darrers anys: les consecutives retallades pressupostàries, els impagaments, el manteniment d'una taxa de reposició del 10% en PDI (0% en PAS), les retallades salarials, l'augment del preu de les matrícules, l'enduriment de les condicions per accedir a una beca, ... I mentre s'afavoreix el creixement de les universitats privades, a l'horitzó s'entreveuen reformes legislatives encaminades a modificar la governança de les universitats, a pervertir el concepte d'autonomia universitària, al dirigisme polític i a la implantació d'un model elitista d'universitat, dòcil amb els poders polítics i econòmics, sense vies de participació de la comunitat universitària.

STEPV-Iv sempre ha defensat una universitat pública, democràtica, participativa, valenciana i de qualitat. Per això, en confluència amb altres organitzacions sindicals i d'estudiants, hem impulsat la creació de plataformes en defensa de la universitat pública.

En STEPV-Iv creiem que aquesta lluita té hui més sentit que mai. Perquè el nostre país necessita una universitat vertebradora, que contribuïsca a compensar les desigualtats, una universitat innovadora, a l'avantguarda del coneixement científic, crítica i generadora de respostes davant dels nous reptes.


QUINES SÓN LES NOSTRES REIVINDICACIONS?

Les empleades i empleats públics hem estat objecte de campanyes de desprestigi orquestrades pels mitjans de comunicació i, malauradament, pels mateixos responsables polítics.

Com la resta de treballadores i treballadors hem de recuperar els drets laborals perduts, i en aquesta lluita el sindicat constitueix una potent eina.

LÍNIES GENERALS DE PAS I PDI

PROGRAMA DE  PAS

PROGRAMA  DE  PDI


EL NOSTRE COMPROMÍS

STEPV-Iv, com a sindicat assembleari, participatiu i obert, es compromet a ser l'espai on les treballadores i treballadors decidim les qüestions que ens afecten.

La participació del personal de la UVEG és imprescindible per a l’enfortiment de la Universitat pública i la millora de les condicions de treball, per això, STEPV:

  • Reivindica l’exercici efectiu del dret a la negociació col·lectiva en tots els temes que afecten les seues condicions de treball i les seues retribucions.

  • Es compromet a facilitar tota la informació generada en la negociació col·lectiva perquè el personal conega els temes en curs de negociació, se’n puga formar un judici propi i participar de les decisions.

  • Treballa contra els processos de desregulació laboral, social i ambiental, contra les retallades en les despeses socials, la reducció dels drets laborals, l’increment de la precarietat, la privatització de les pensions i els serveis públics...

  • Treballa per una societat més justa, solidària, sostenible i en pau.


Per la millora de les condicions de treball

Per la millora de les retribucions

Pel desenvolupament de la carrera professional del PAS

Per una formació adequada al desenvolupament de les nostres funcions

Per la cultura preventiva i la seguretat i salut en el treball

Per la igualtat real i efectiva entre dones i homes

Per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Per una universitat pública, democràtica, valenciana i de qualitat


VOTA STEPV-IvSTEPV - Intersindical Valenciana    Secció Sindical de la Universitat de València
Telf. 96 39 (8 30 18)    http://stepviv.blogs.uv.es/      Facebook
Afiliar-se... per què?