Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

La Unitat és pionera en la implantació d’avaluacions a pacients amb trastorns mentals greus i/ó deteriorament cognitiu, d’una manera integral i personalitzada.

A més, contam amb una tecnología de suport que ens permet objectivar paràmetres que tradicionalment eren obtinguts d’una manera subjectiva. Per això, es practiquen:

  • Exploracions neuropsicològiques extenses i detalladles de l’estat clínic.
  • Funcions neurocognitives i de cognició social i funcionament psicosocial.
  • Servei de diagnòstic genètic per a l’avaluació de malaltíes del sistema nerviós.
  • Anàlisi de l’atenció visual (TOBII).
  • Un ampli sistema de diagnosi de les funcions físiques. Aquest sistema ajuda a determinar l’abast de la malaltia i permet identificar la durada dels processos de recuperació, garantint el benestar del pacient.

La implementació de programes integrats de prevenció, diagnòstic precoç i tractament de la disminució funcional, tant física como neurocognitiva, en les persones amb trastorns mentals greus i en aquelles amb més risc de presentar simultàniament altres malalties. La multimorbilitat relaçionada amb alteracions neurocognitives i els efectes de la polimedicació és el objecte d’estudi.