Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

El servei de estabulació animal en la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Unitat Central de Recerca de la Facultat de Medicina i Odontologia, es va crear amb la intenció d'oferir als usuaris (institucions docents o de recerca o entitats privades); la infraestructura o tècniques de producció animal necessàries per al desenvolupament d'aquells projectes que requereixin la utilització d'animals d'experimentació; contribuint al seu torn de forma activa en la qualitat de l'experimentació animal, així com en el benestar dels animals.

Les instal·lacions tenen com a principal finalitat proporcionar instrumentació centralitzada i específica per a la cria i manteniment d'animals d'experimentació. En aquest sentit el centre està inscrit com a centre usuari d'animals d'experimentació en el registre de centres usuaris d'animals d'experimentació del Servei de Producció i Sanitat Animal; Generalitat Valenciana.

Els animals provenen de centres de cria i subministrament oficialment registrats al nostre país. La resta d'animals són criats en el nostre estabulari. Els animals que provenen de centres de subministrament pel que fa al seu estat sanitari, compleixen la normativa recomanada per FELASA, sent animals lliures dels principals agents patògens. Amb periodicitat establerta, es realitzaran controls sanitaris (programa sentinella) de les diferents poblacions d'animals que conformen l’estabulari, amb la finalitat de conèixer l'estat sanitari dels nostres animals d'experimentació.