UeB  

Universitat en Bici   

horizontal rule

"Estamos intentando que los coches coman pan, y los hombres petróleo." (El Roto)

 

OCB
Observatori del Carril-Bici de València

1. Què és l'OCB?

L'Observatori del Carril-Bici de València pretén reflectir de manera actualitzada l'estat de la xarxa de carril-bici de la ciutat de València i de la seua rodalia. La seua finalitat principal és promoure un instrument de denúncia de les mancances i deficiències, prestant especial atenció a les que suposen riscos majors o a aquelles que són menys comprensibles (per ser senzilles i econòmiques de solucionar, pero suposar incoherències majors...). A més, l'OCB aspira a plasmar els principis en què creiem que hauria d'estar orientada la planificació urbana i viaria per tal d'aconseguir una ciutat òptima per a tots els ciutadans pel que fa a les possibilitats de mobilitat sostenible.

Us preguem que recolzeu aquesta iniciativa amb suggeriments, denúncies, fotografies i propostes de millora. L'OCB serà més complet i, per tant, més útil, amb la col·laboració de tots. Contacteu amb carrilbici@gmail.com.

2. Principis que han d'ordenar la planificació urbana i viaria segons l'OCB.

L 'OCB considera bàsic guanyar espais per a vianants i ciclistes al carrer. Per hi arribar, s'ha d'aconseguir recuperar part de l'espai públic que els automòbils s'han apropiat, moltes vegades de manera clarament excessiva gràcies a la visió dominat a la planificació urbana al segle passat i, d'altres (amb casos com la doble filera, aparcament a les voreres i demés), fins i tot de forma manifestament contrària al que estava previst, anant més enllà de la previsió ja per si mateixa generosa d'espai assignat.

- La xarxa de carril-bici ha de ser coherent i completa

- S'han d'establir itineraris básics que permetan garantir la connexió de les diferents zones de la ciutat amb els centres d'estudi, oci i negoci de la ciutat

- Els grans centres educatius, com ara els campus universitaris, han d'estar connectats de manera òptima amb carril-bici no sols entre ells i amb tots els barris de la ciutat, sinó també amb els nuclis urbans més importants de l'àrea metropolitana

- Els carrils-bici han de ser dissenyats de manera que garantisquen la seua funcionalitat i la seguretat dels ciclistes

- L'espai urbà destinat als ciclistes ha de ser un espai guanyat no als vianants (que, de fet, n'hauriem de guanyar, també) sinó als automòbils

- La xarxa de carril-bici ha de ser aprofitada com un element més d'un disseny global de la mobilitat urbana i interurbana que afavorisca el desenvolupament sostenible, el respecte als ciutadans i la qualitat de vida

[Més informació sobre aquests principis]

 

3. OCB: Exemples de problemes, denúncies de deficiències, control de la situació del carril-bici a València

- Problemes de planificació de la xarxa de carril-bici

1. Reflexions sobre la xarxa actual de carril-bici a la ciutat de València. [En preparació]

2. Propostes de connexió per a la millora de la xarxa. Suggeriments de l'OCB sobre itineraris bàsics, comunicació entre trams de carril-bici, senyals i informació a la xarxa... [En preparació]

3. Universitats i xarxa de carril-bici. Propostes de connexió entre els diferents campus universitaris de la ciutat de València i de comunicació dels centres universitaris amb els barris de la ciutat i els pobles de l'àrea metropolitana. [En preparació]

- Problemes d'execució i de manteniment als carrils-bici de la ciutat

1. Quin model de carril-bici volem. Propostes de disseny per a carrils-bici segurs i utils. Alguns exemples. [En preparació]

2. Problemes de disseny als carrils-bici de la ciutat. Galeria d'exemples d'allò que no ha de ser un carril-bici. [En preparació]

3. Deficiències d'execució i manteniment. Llistat de denúncies proporcionades pels usuaris. [En preparació]

4. Exemples de comportaments incívics. Galeria d'imatges preses a la ciutat que ho diuen tot. [Anar]

- Manifestacions de despreocupació i denúncies de deficiències concretes als carrils de la ciutat

1. Carril-bici entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça d'América. El que va ser el primer carril-bici de la ciutat de València es troba, en el seu tram més cèntric, en un lamentable estat de conservació i en alguns carrers ha desaparegut. [Anar a l'informe sobre aquest carril-bici]

2. Carril-bici de la plaça d'América a la plaça Saragossa. Problemes a la connexió entre les marginals dreta i esquerra del riu més utiltzada pels ciclistes. [En preparació]

3. Carril-bici de l'Avinguda d'Aragó. [En preparació]

4. Carril-bici de l'Avinguda de Blasco Ibáñez. [En preparació]

5. Carril-bici de l'avinguda del Port de València. La recent reforma de l'Avinguda del Port és un bon exemple de la despreocupació amb la qual l'Ajuntament planteja els espais per als ciclistes. [Anar a l'informe sobre aquest carril-bici]


   

horizontal rule UeB es un colectivo de UV y UPV.
Para problemas técnicos de esta página envía mail al webmaster: .
Renovado: viernes, 21 noviembre 2008.