UVemprénUniversitat de València Logo del portal

L'objectiu del programa és adquirir competències emprenedores des d'una perspectiva pràctica aplicant una metodologia que permetrà guiar a les persones participants en el disseny i llançament d'un nou producte o servici empresarial, partint de la idea inicial o concepte de negoci fins a convertir-ho en un projecte preparat per a fer els seus primers passos comercials.

Qualsevol estudiant de grau, màster o doctorat de la Universitat de València interessat a aprendre a dissenyar i llançar un projecte emprenedor i a optar a realitzar un examen específic que els permetrà incorporar al seu currículum un certificat de competències emprenedores.

Requisits:

  • que es requerix que les persones participants compten amb motivació i curiositat per resoldre necessitats i problemes de persones a les quals poder oferir una solució en forma de projecte emprenedor que desenvoluparan durant el programa.
  • NO es requerixen coneixements ni experiència prèvia en la gestió de negocis i/o creació d'empreses.