Logo de la Universitat de València Logo UVcomunicació Logo del portal

La identificació visual d’una institució és un dels elements bàsics de la seua identitat com a institució. Una identitat que és el conjunt de valors, trets, característiques, aspectes conceptuals, físics i actuacions que, junt a un conjunt d’atributs, defineixen la seua essència com a institució.

La identitat visual de la Universitat de València com a organització parteix dels seus valors com a institució, dels seus orígens i la seua evolució al llarg del temps, per tal de proporcionar un conjunt d’elements gràfics que permeten identificar i singularitzar a la universitat en el seu conjunt i també a cadascun dels centres, instituts, departaments, serveis i unitats que composen una institució àmplia, extensa i diversa com és la nostra Universitat.

La identitat visual de la Universitat de València permet a la institució ser reconeguda i identificada per la ciutadania així com per altres organitzacions i institucions amb les quals interactua en el desenvolupament de les seues activitats de formació, investigació, transferència de coneixement i generació i difusió de cultura i ciència. Al mateix temps ha de permetre mantenir l’harmonia visual i la coherència per a l’ampli conjunt de suports de comunicació que permet el desenvolupament tecnològic actual així com per a l’àmplia varietat d’emissors amb què compta la Universitat.

A través d’aquesta web podeu accedir a la informació sobre els diferents elements que composen la identitat visual de la Universitat, les seues aplicacions i descarregar els arxius corresponents.

També podeu accedir a serveis d’assistència en línia que tenen per objectiu ajudar a la comunitat universitària a realitzar una acurada utilització dels elements d’identificació gràfica de la Universitat de València.