GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Departament de Qualitat Ambiental i Sols

El Departament de Qualitat Ambiental i Sòls resulta de la fusió dels Departaments de Degradació i Conservació de Sòls i de Planificació Territorial, aprovada en Junta de Centre el 15 d'octubre de 2018 (estructura pendent d'aprovació i formalització en el Conveni).

En l'actualitat, les activitats del departament, dins del marc general de les línies de recerca del CIDE, se centren en aprofundir en el coneixement, avaluació i seguiment de la qualitat ambiental del territori, i dels sòls com a component fonamental d'aquest, a diferents escales, a través de les seues línies de recerca:

1. Coneixement i classificació dels recursos edàfics.

2. Estudi dels factors i processos de la desertificació en ambients mediterranis.

3. Metodologies per a la planificació ambiental.

4. Estudi dels sistemes tradicionals de conservació de sòl i aigua en els paisatges agraris mediterranis.

5. Seguretat i Forensia Ambiental.

6. Epidemiologia d'embornal.

7. Qualitat, Seguretat Alimentària i Avaluació del Risc.

Cap de Departament: Eugenia Gimeno García

Tots els investigadors del departament integren el Grup de Recerca: Desertificació i Qualitat Ambiental que centra el seu treball en l'estudi, avaluació, seguiment i aplicació de noves metodologies en relació als processos de desertificació i la qualitat ambiental del territori, en un context de canvi global i degradació d'ecosistemes, així com el seu efecte potencial en la salut i la societat.

 

DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES DE RECERCA

 

  1. Coneixement i classificació dels recursos edàfics. Estudi de la gènesi i evolució dels sòls. Aplicació de diferents sistemes de classificació, elaboració d'inventaris i cartografies. Anàlisi i avaluació de la seua qualitat a través de l'aplicació de sistemes d'indicadors que consideren totes les funcions dels recursos edàfics en l'àmbit mediterrani.

  2. Estudi dels factors i processos de la desertificació en ambients mediterranis. S'inclouen aquí: erosió, contaminació, salinització, pèrdua de matèria orgànica, segellament antropogènic, incendis forestals, canvi global. Avaluació dels riscos i fonts de degradació ambiental actuals i la seua possible projecció futura a diferents escales.

  3. Metodologies per a la planificació ambiental. Desenvolupar, elaborar i aplicar metodologies basades en indicadors, tecnologies d'avantguarda i eines d'ajuda a la presa de decisions per a la planificació ambiental en un context de sostenibilitat. Així com, l'avaluació de les tendències de canvi d'usos i cobertura del sòl.

  4. Estudi dels sistemes tradicionals de conservació de sòl i aigua en els paisatges agraris mediterranis. Valorització de les funcions econòmiques, ambientals, socials i culturals que aporten. Propostes de mesures a adoptar per a la seua sostenibilitat, gestió i aplicació en la planificació mediambiental.

  5. Seguretat i Forensia Ambiental. Desenvolupar les bases metodològiques per a l'aplicació de la forensia mediambiental i així, determinar la petjada antròpica mitjançant el control i la detecció dels grups més importants de contaminants (tradicionals, emergents i persistents, etc.) en mostres ambientals relacionats amb l'activitat humana.

  6. Epidemiologia d'embornal. Estimar els hàbits de vida i de consum, la incidència de malalties i l'estat de salut de la població a través de la identificació i l'anàlisi de determinats indicadors i biomarcadors en les aigües residuals que arriben a les estacions depuradores d'aquestes. En aquest vídeo s'explica l'epidemiologia d'embornal: Wastewater-based drug epidemiology explained (Llicència: Creative Commons©).

  7. Qualitat, Seguretat Alimentària i Avaluació del Risc. Determinar el grau de seguretat i qualitat dels aliments que arriben als consumidors i facilitar el control i la implantació de la qualitat i la seguretat en la indústria agroalimentària i reduir els riscos presents en els aliments que amenacen a les persones a nivells raonablement possibles i acceptables.

 

 
Post-incendio 2014
Fotografía: Juan Sánchez Díaz©

 Post-incendio 2014.
Leptosol Léptico (Crómico).
Mataparda,Tuéjar, Valencia.

Perfil Casillas 2009
Fotografía: Juan Sánchez Díaz©

Perfil Casillas 2009.
Kastanozem Cálcico.
Casillas, Higueruelas, Valencia.

Regeneración post-incendio
Fotografía: Juan Sánchez Díaz©

Regeneración post-incendio.
Regosol Léptico.
Gorgas, Castellón.