GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Presentació

El treball del Departament s'emmarca en la investigació i la docència sobre l'Ecologia i evolució en ecosistemes secs. Dins d'aquest marc, dirigim els nostres esforços a l'estudi dels processos ecològics i evolutius que afecten les espècies, les poblacions i les comunitats en ecosistemes dominats per la sequera i altres factors d'estrès, així com a l'estudi dels factors que modelen la resposta dels organismes.

La recerca que fem en el Departament inclou des d'estudis sobre les característiques i dinàmica dels propis factors climàtics i edàfics que modelen la resposta dels éssers vius, fins a estudis sobre la biologia de plantes i animals, la resposta dels éssers vius a les pertorbacions -especialment els incendis forestals-, les interaccions entre plantes, sòl i erosió, les interaccions entre espècies de plantes -amb especial èmfasi als processos de facilitación-, les interaccions entre animals i plantes (pol·linització, dispersió de llavors, herbivoria, etc. ) així com les regles que determinen i estructuren la composició d'espècies en les comunitats i les conseqüències evolutives de tots aquests factors.

Des d'un punt de vista aplicat, molts dels estudis que realitzem tenen implicació per la gestió del territori, la conservació de la biodiversitat i la restauració ecològica.

A el mateix temps, molts de nosaltres vam participar activament en l'ensenyament dins de programes de Grau i Postgrau en universitats i altres institucions educatives nacionals i estrangeres, així com participar en comitès d'assessorament i realitzem tasques de divulgació -com conferències, articles, llibres, entrevistes als mitjans de comunicació, etc.

 • Juli G. Pausas (Investigador Científic, CSIC): ecologia del foc i de la regeneració, tipus morfològic-funcionals de plantes, evolució de trets associats al foc, regeneració postfoc, models de dinàmica de vegetació mediterrània.
 • Miguel Verdú (Investigador Científic, CSIC): filogenètica de comunitats, procesos de facilitació plant-planta, genètica ecològica, biologia reproductiva de plantes.
 • Patricio García-Fayos (Investigador Científic, CSIC): colonització vegetal, biologia reproductiva de plantes, ecologia de llavors, relacions planta-sòl-erosió, ecologia d'ambients semiàrids.
 • Francesco de Bello (Científic titular, CSIC): diversitat funcional, evolució d'atributs funcionals, plasticitat d'atributs funcionals i efectes maternals, estabilitat de comunitats, servicis ecosistèmics.
 • Mª José Molina (Científic Titular, CSIC): ecología, us, funció i qualitat del sòl en ecosistemes secs; biogeoquímica i relacions sòl-planta.
 • Esther Bochet (Contractada doctor, CSIC): procesos eco-geomorfològics en ambients semiárids, relacions planta-sòl-erosió, colonització vegetal, tipus morfològic-funcionals de plantes, restauració ecològica de vessants erosionats.
 • Jose M. Fedriani (Investigador Distinguit): defaunació, dens-dependència, dispersió de llavors, ecologia espacial, flux gènic, interaccions planta-animal, interaccions planta-planta, interaccions tritróficas, modelat basat en l'individu, poblacions petites, pol·linització, sobrefaunación, reclutament, restauració.
 • César Azorín-Molina (Investigador Ramón i Cajal, CSIC): variabilitat climàtica de la velocitat del vent i estudi del fenòmen de "stilling", canvis als extrems climàticos (ràfegues de vent màximes), control de qualitat i homogeneització de sèries climàtiques, observació meteorològica.
 • Jose A. Navarro Cano (Contratat doctor, CSIC): dinàmica vegetal, nínxol de regeneració, aplicacions de la facilitació, restauració ecològica, canvi global, conservació vegetal.
 • Alicia Montesinos (Investigadora Juan de la Cierva, CSIC): Interaccions planta-planta mitjançant fongs, xarxes d'interacccions ecològiques, patrons filogenètics de xarxes d'interaccions biòtiques, transferència de nutrients entre plantes (Isòtops estables).
 • Bruno Moreira (Contractat doctor, CSIC): Ecología del foc, ecología vegetal, estratégies de regeneració després del foc (germinació i rebrot), inflamabilitat, variació de rasgos i estructura de comunitats en ecosistemes mediterránis afectats pel foc.
 • Lola Álvarez (Becaria predoctoral, CSIC): efectes del foc sobre la fauna, en especial sobre els réptils i la seua afecció pels parásits.
 • Carmen Guiote (Becaria predoctoral, CSIC): ecología i evolució de les interaccions planta-animal. Foc i depredació predispersiva de llavors.
 • Maya Zomer (Becaria predoctoral, CSIC): Ecología vegetal; estratégies de regeneració de les plantes Mediterrànies després d'incendis forestals; variabilitat en la resposta de les plantes al canvi climàtic.
 • Ricardo Sánchez (Becari predoctoral, CSIC): Ecología i evolució de la transferència de nutrients a la relació planta-planta de comunitats vegetals sobre afloramients d'algeps.
 • Julia Jimeno Alda (Becària predocotoral, CSIC): Ecología vegetal i microbiana de trets relacionats amb funcions ecosistèmiques clau.