• imatge de la noticia

  24/11/20

  Convocatòria d'ajudes a projectes R+D+I de “Generació de Coneixement” i “Reptes Investigació” 2020

  Comunicació de 24 de novembre de 2020 relativa a la convocatòria del Ministeri de Ciència e Innovació per a l'any 2020 del procediment de concessió d'ajudes «Projectes R+D+I» en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’R+D+I, i del Programa Estatal d’R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

 • imatge de la noticia

  23/11/20

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per al foment d'Accions preparatòries coordinades entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

  Amb aquest subprograma es vol generar sinergies i fer aflorar aliances entre el personal investigador i els/les professionals de totes dues entitats, que donen lloc a línies d'investigació amb gran potencial cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per a obtenir inversió pública i/o privada en l'execució dels projectes plantejats amb el fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació traslacional redunden en benefici dels i les pacients.

 • imatge de la noticia

  23/11/20

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per a Projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe.

  Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius innovadors de desenvolupament tecnològic en salut basats en resultats previs ja comprovats, amb una clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits pel personal investigador i els i les professionals de l'HUP/IIS La Fe i de la UV.

 • imatge de la noticia

  13/11/20

  Presentació de Horitzó Europa a Espanya. Nou Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027.

  El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació celebrarà un esdeveniment en línia de presentació del proper Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació per al període 2021-2027, anomenat Horitzó Europa, els dies 2 i 3 de desembre de 2020.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  12/11/20

  Premis Innovació Universitat de València – Banco Santander (2020)

  Resolució de 13 de novembre de 2020, del Vicerrectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual es convoquen els Premis Innovació Universitat de València – Banco Santander, i s’estableixen les bases que els regulen.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  06/11/20

  Fòrum online VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day el proper 12 de novembre.

  El proper 12 de novembre tindrà lloc el VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day, una jornada virtual en la qual investigadors i investigadores de la Universitat de València i de diverses institucions públiques valencianes d'I+D presentaran a inversors, empreses i entitats fins a 16 projectes d'innovació en el sector Salut, que han donat o poden donar lloc a noves empreses basades en coneixement. Es tracta de projectes que estan en fase primerenca de desenvolupament i procedeixen de la investigació en diverses àrees: Farmàcia, Teràpia, Diagnòstic, e-Salut, Alimentació, Productes Sanitaris i Materials.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  26/10/20

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019. Correction of errors in the list of accepted applications with the provisional scale.

  In order to promote quality research, adapt and improve resources allocated to research activity, and enhance knowledge transfer, the University of Valencia Rectorate announces its 2019 call for postdoctoral research fellowships, as part of the University of Valencia Programme for Research Support and scientificimprovement actions that fall under the Vice-Rectorate for Research’s “Talent Attraction” subprogramme for the hiring of predoctoral and postdoctoral researchers..

 • imatge de la noticia

  23/10/20

  Cita prèvia habilitada per al Servei de Transferència i Innovació.

  En aplicació del punt 5 de la instrucció de Gerència IUV 13/2020, per la qual es regula l'Atenció al públic estipulant que en els casos en els quals sigui imprescindible la presència dels usuaris en el Servei s'habilitarà, sempre que sigui possible, un sistema de cita prèvia. El Servei de Transferència i Innovació habilita aquest sistema.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  14/10/20

  Convocatòria 2020 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+I PO FEDER, a executar durant el període 2021-2022.

  RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen de manera anticipada, en l'exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+I susceptibles de ser finançats pel Programa operatiu FEDER, a executar durant el període 2021-2022. (DOGV núm. 8922 de 08.10.2020).

 • imatge de la noticia

  07/10/20

  Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació - Programa d'R+D+I.

  S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.