• imatge de la noticia

  10/06/21

  Jornades informatives de la Comissió Europea sobre Horitzó Europa 2021-2027.

  La Comissió Europea ha anunciat la primera edició dels infodays d'Horitzó Europa, que tindran lloc en línia del 28 de juny al 9 de juliol de 2021. En aquests esdeveniments la Comissió informarà dels principals instruments i processos de finançament d'Horitzó Europa en 9 temàtiques concretes. Els infodays d'Horitzó Europa estan oberts a la participació sense necessitat de registre previ. Per a obtener més informació i detalls pràctics, visite el lloc web de l'esdeveniment.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  07/06/21

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2020 i 2021. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València publica la relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d’investigació de l’any 2020 i 2021.

 • imatge de la noticia

  07/06/21

  Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic - Relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades Convocatòria 2020 i 2021.

  Amb la finalitat d'afavorir la recerca de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València publica la relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades del procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Recerca i la Tecnologia» que es consigna en el Pressupost de la Universitat de València per als anys 2020 i 2021 per al finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic.

 • imatge de la noticia

  04/06/21

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2021.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació, fa públiques les les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena, amb la baremació provisional, i les sol·licituds excloses del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • imatge de la noticia

  01/06/21

  Visiting researcher stays - Call 2021. Final list of accepted, rejected and withdrawn applications.

  Resolution of May 28th 2021 made by the Office of the Principal of the University of Valencia publishing the final list of accepted, rejected and withdrawn applications within the budget-allocation procedure for the financing of visiting researcher stays - «Talent Recruitment» sub-programme from the Office of the Vice-Principal for Research.

 • imatge de la noticia

  25/05/21

  Call for funding for the employment of predoctoral research trainees - Call 2020. Provisional assessment of the accepted applications for the selection phase.

  Resolution of May 21st, 2021, made by Office of the Principal of the University of Valencia, to publish the list of fellowships granted from the call for predoctoral fellowships within the “Talent Attraction” Vice-Rectorate for Research programme.

 • imatge de la noticia

  21/05/21

  Convocatòria d'ajudes, en el marc del Programa VLC-Bioclínic 2021

  Ajudes per a la realització de projectes col·laboratius innovadors entre investigadors de la Universitat de València i l'INCLIVA

 • imatge de la noticia

  29/04/21

  Convocatòria 2021 d'ajudes a Projectes d'R+D+I en línies estratègiques, en col·laboració públic-privada, del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat.

  Convocatòria 2021 de l'Agència Estatal d'Investigació, per a la concessió de les ajudes corresponents a Projectes d'R+D+I en línies estratègiques, en col·laboració públic-privada, del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

 • imatge de la noticia

  14/04/21

  Visiting researcher stays - Call 2021. Provisional list of applications admitted and pending amendment.

  In order to promote quality research, adapt and improve resources allocated to research activity, and enhance knowledge transfer, the University of Valencia Rectorate, as part of the University of Valencia Programme for Research Support and scientific-improvement actions that fall under the “Talent Attraction” sub-programme, announces its 2021 call for awards for visiting researchers stays.

 • imatge de la noticia

  24/03/21

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019. Second list of awarded grants in accordance with the resignations received.

  Resolution of March 24th, 2021, made by the University of Valencia Rectorate publishing the second list of awarded grants in accordance with the resignations received in the Call for post-doctoral fellowships - "Talent Attraction” sub-programme.