• alumnes

Itinerari de crèdits de Filologia Catalana

Requisits

Per obtenir el Certificat de Capacitació en aquest itinerari els candidats hauran de complir alguns requisits que varien segons la titulació. Hi ha tota la informació en aquest enllaç.

Procediment

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic mitjançant l’adreça s.virtual@uv.es o, bé, de manera presencial, a la secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, av. de Blasco Ibáñez, 32, planta baixa, 46010 València.

        Més informació: s.virtual@uv.es

Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Requisits

Haver finalitzat els estudis de grau de Mestra/e en Educació Infantil o Mestra/e en Educació Primària i haver abonat els drets d’expedició del títol.

Procediment

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic mitjançant l’adreça fac.magisteri@uv.es o, bé, de manera presencial a la secretaria de la Facultat de Magisteri, av. dels Tarongers, 4, planta baixa, 46022 València o a la de l’Extensió de la Facultat de Magisteri al Campus d’Ontinyent, av. del Comte de Torrefiel, 22, 46870 Ontinyent.

        Més informació: fac.magisteri@uv.es

Itinerari de docència en valencià

Aquest itinerari consisteix estrictament en una convalidació d’estudis cursats íntegrament en la Universitat de València. No és possible cap convalidació si heu cursat cap d’aquests estudis en altres institucions. La Universitat de València ofereix tres itineraris possibles més per a obtenir el Certificat de Capacitació i existeixen altres alternatives oferides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i per altres institucions universitàries.

Requisits

 • Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster oficial en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la Universitat de València.
  Per tal d'iniciar el procediment, adreceu-vos al Servei de Política Lingüística, carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 46022. València
 • Instància de sol·licitud La sol·licitud cal acompanyar-la de la documentació següent:
  • Una fotocòpia del DNI
  • Original i còpia del certificat de nivell C1 (mitjà) de valencià
  • Original i còpia del títol o dipòsit del títol del Màster de Secundària o del CAP de la UV.
 • Més informació: spl@uv.es

Itinerari formatiu específic

Si ja heu superat el programa formatiu, cal demanar la capacitació al Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 2ª planta, València) emplenant aquesta sol·licitud <http://www.spluv.es/capacitacio/documents/sol_spl.pdf> amb aquest documentació:

- Una fotocòpia del DNI.
- Original i còpia del C1 (mitjà) de valencià
- Original i còpia del títol de la carrera

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy