University of Valencia logo Logo UVcommunication Logo del portal

Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció de l'ús del valencià

Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció de l'ús del valencià

Schedule: From 8 january 2020 to 27 november 2020. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 23:59.

 

Place: Servei de Política Lingüística

 
Description:

Des del Servei treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l’àmbit universitari, és per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera. 

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment entre el 8 de gener i el 27 de novembre de 2020, almenys 10 dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda. La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei, d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000€ (IVA inclòs) per entitat i projecte.

Més informació i documentació: www.spluv.es/ajudes.

 
Organized by:

Servei de Política Lingüística.

www.spluv.es

 

Contact: spl@uv.es

 
More information:
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy