Logo de la Universitat de València Logo Consell Social Logo del portal

Què som?

El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat valenciana en la Universitat. En cadascuna de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es constituirà un consell social.

Què fem?

Finalitat del Consell Social:

  1. Fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la Universitat, i en especial, promoure les relacions entre la Universitat i i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l'activitat universitària.
  2. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat.
  3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge a la universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.