Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Catalana Logo del portal

Grau en Filologia Catalana

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35381 Orientació, recursos i tècniques per a la filologia catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35395 Anàlisi i crítica del teatre català 6 Obligatori Veure fitxa
35383 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35401 Literatura catalana contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
35397 Literatura catalana medieval i moderna 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35394 Anàlisi i crítica de la poesia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35386 Fonètica i fonologia catalanes 6 Obligatori Veure fitxa
35402 Gèneres contemporanis I 6 Obligatori Veure fitxa
35398 Literatura catalana medieval I 6 Obligatori Veure fitxa
35385 Morfologia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35384 Sintaxi catalana 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35393 Anàlisi i crítica de la narrativa catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35387 Assessorament lingüístic en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35389 Dialectologia i registres lingüístics de la llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35403 Gèneres contemporanis II 6 Obligatori Veure fitxa
35392 Gramàtica històrica catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35390 Història de la llengua catalana I 6 Obligatori Veure fitxa
35399 Literatura catalana medieval II 6 Obligatori Veure fitxa
35388 Sociolingüística catalana 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35396 Comentari linguisticodiscursiu de textos en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35404 Gèneres contemporanis III 6 Obligatori Veure fitxa
35391 Història de la llengua catalana II 6 Obligatori Veure fitxa
35400 Literatura catalana de l'edat moderna 6 Obligatori Veure fitxa
35412 Pràctiques externes de filologia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35415 Treball fi de grau en Filologia Catalana 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35411 Cultura i literatura per a xiquets i joves en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35408 Edició de textos en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35410 El català com a primera i segona llengua 6 Optatiu Veure fitxa
35407 El circuit literari en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35406 Lexicografia i onomàstica catalanes 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35405 Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes 6 Optatiu Veure fitxa
35409 Traducció espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa