Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Catalana Logo del portal

Grau en Filologia Clàssica

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Optatiu Veure fitxa