Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Catalana Logo del portal

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Anglès

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35579 Llengua A1: Ús i normativa de la llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35574 Llengua A2 (estilística de la llengua catalana) 6 Obligatori Veure fitxa
35647 Terminologia i lexicografia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 36 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35641 Treball de fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35651 Traducció general espanyol / català 6 Optatiu Veure fitxa