Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física Teòrica Logo del portal

Grau en Física

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34238 Càlcul I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34239 Càlcul II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34233 Física general I 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34242 Mecànica I 6 Obligatori Veure fitxa
34244 Mecànica II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34247 Mètodes matemàtics I 6 Obligatori Veure fitxa
34248 Mètodes matemàtics II 6 Obligatori Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34259 Física quàntica I 6 Obligatori Veure fitxa
34260 Física quàntica II 6 Obligatori Veure fitxa
34254 Laboratori de física quàntica 5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34268 Mecànica quàntica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34265 Treball fi de grau en Física 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34271 Mecànica quàntica avançada 6 Optatiu Veure fitxa
34282 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
34272 Teoria quàntica de camps 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.