Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Procediment

Guia dels estudis de doctorat a la Universitat de València

Instrucció de matrícula

 

- Doctorands/des de nou ingrés.

La Universitat de València publicarà a través de la pàgina web de l'Escola de Doctorat el resultat de la preinscripció conforme al calendari administratiu establit.

Els estudiants admesos en un Programa de Doctorat, podran efectuar l'automatrícula a través d'Internet, del 3 al 9 de novembre de 2022.

Accediran a la pàgina web Portal Serveis Estudiant per a realitzar la seua matrícula. Prèviament rebran una notificació en el correu electrònic proporcionat en la preinscripció.

L’abonament de les taxes de la matrícula no s’efectua en el moment de realització de l’automatrícula, sinó que el rebut es generarà amb posterioritat.

Les dates aproximades d'emissió dels rebuts són les següents:

  • Pagament únic: el darrer dia hàbil del mes de novembre de 2022.
  • Pagament fraccionat en 2 rebuts: el darrer dia hàbil dels mesos de novembre de 2022 i febrer de 2023.
  • Pagament fraccionat en 6 rebuts: el darrer dia hàbil dels mesos de novembre i desembre de 2022; i de gener, febrer, març i abril de 2023.

- Segona i posteriors matrícules.

La renovació de la matrícula dels estudiants de doctorat de segon any i següents es realitzarà d'ofici per l'Escola de Doctorat durant la primera quincena d'octubre.

Des de l'Escola de Doctorat es remetrà un correu electrònic al compte de la UV de l'estudiant (usuari@alumni.uv.es) durant els mesos de juny-juliol per informar-li i per tal que, si escau, actualitze les seues dades personals, de pagament, o qualsevol altra que resulte procedent.

OPCIONS DE PAGAMENT:

1.- Targeta bancària

2.- Domiciliació en compte bancari espanyol: en aquest cas, caldrà emplenar l'ordre de domiciliació.

3.- Transferència bancària: en el cas que no es dispose de les les anteriors opcions, existeix la possibilitat de realitzar una transferència bancària a la Universitat de València. Per fer-ho, serà necessari escriure un correu electrònic a doctorado@uv.es per sol·licitar les dades del compte bancari de la Universitat. Una volta realitzada la transferència, caldrà enviar una còpia del resguard a admin.doctorat@uv.es.