University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Etapes del Procés ERASMUS en la Facultat de Economia

Convocatòria 2014-2015

Primera Etapa

Sol·licitud  on line des del Portal de l'alumne

Sol·licitud Realització Proves Lingüistiques 

            

Segona Etapa

Acreditació del nivell lingüistic mitjançant:

  • Sol·licitud d'acreditació  
  •  Realització prova d'idioma 

Tercera Etapa

Assignació de destinació per part del coordinador Erasmus Febrer 

Quarta Etapa

Tràmits a realitzar:

  •  Universitat estrangera (destinació)

Application form (març-maig)

  •  Coordinador ERASMUS (Fac. Economia)

Contracte  estudis per aplicació informàtica  (abril-juny)

  • Uniiversitat de .València (Rectorat)

Sobre amb instruccions (abril-maig)

 

Cinquena Etapa

Matrícula

Els estudiants que gaudixen d'una beca Erasmus + han d'automatricular-se dels següentes codis en l'opció de lliure elecció:

    codi 16005 per a les estades d'un curs complet (60 crèdits)
    codi 16002 per a les estades d'un semestre (30 crèdits)
    

Llista codis dels crèdits internacionals per a l'automatrícula.

 

Sisena Etapa

Estada en Universitat de destinació

Setena Etapa

Tornada i recepció de qualificacions

Huitena Etapa

Equiparació de qualificacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy