University of Valencia logo Logo Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb) Logo del portal

I Jornades de la Comissió General de Codificació (Madrid)

  • September 7th, 2023
Silvia Barona

La Prof. Silvia Barona intervé convidada pel Ministeri de Justícia d'Espanya, com a Vocal Permanent de la Comissió General de Codificació d'Espanya, en les I Jornades de la Comissió General de Codificació. Diàlegs sobre política reguladora. Present i futur de la programació legislativa, celebres a Madrid, els dies 13 i 14 de juliol, amb una intervenció sobre Justícia digital.

Links: