Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

L'anàlisi de la demanda empresarial realitzada per UVOcupació es basa en l'anàlisi de les opinions dels ocupadors de la província de València sobre les característiques i les competències que han de tenir els titulats i les titulades per trobar feina en les seues empreses, a més del nivell de competències presentat per aquells recentment titulats i titulades que ja estan contractats, l'evolució de l'oferta d'ocupació universitària i les seues perspectives futures, i finalment la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen els universitaris.

Els resultats obtinguts s'analitzen en funció de les titulacions i les àrees acadèmiques específiques de la UVEG. Addicionalment es fan comparacions de les perspectives dels ocupadors i dels titulats i titulades que participen en l'Estudi d'inserció de titulats i titulades i de les valoracions obtingudes en els diferents estudis d'ocupadors. L'estudi anterior té com objectiu ajustar la formació impartida a les demandes del mercat laboral i identificar canvis rellevants en aquestes demandes.

Estudis

Primer Estudi d'Ocupadors

Segon Estudi d'Ocupadors

Més informació: uvempleo.estudios@uv.es