Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

La missió de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral  (OPAL) és potenciar la inserció laboral dels titulats de la UV mitjançant l'anàlisi, l'assessorament i la interactuació amb els distints agents del mercat laboral.