Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Crea la teua ocupació

Si tens una idea empresarial i t’agradaria engegar-la, si vols crear el teu propi lloc de treball i, sobretot, si tens actitud emprenedora, Uniempren és el servei que més d’adequa a les teues necessitats.

Uniempren és una plataforma desenvolupada amb el finançament del Ministeri d'Educació, en el marc del Programa d'Atenció Integral i Ocupabilitat dels estudiants universitaris, la finalitat de la qual és promoure i incentivar l'autoocupació dins de la comunitat universitària.
Uniempren és una plataforma que pertany a la Universitat de València i que gestiona la seua Fundació General. Els tècnics de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) t'ajudaran en tot el procés, aclarint-te els dubtes i fent tots els possibles perquè el teu projecte es faça realitat.
Els serveis que ofereix la plataforma són els que segueixen:

  • Cerca de finançament mitjançant crowdfunding.
  • Cerca de col·laboracions no monetàries.
  • Cerca de socis.
  • Publicitat per a buscar inversors privats.
  • Suport a l'emprenedor/a mitjançant el blog de la plataforma i la seua xarxa social en Facebook i Twitter.

Per a més informació:
www.uniempren.es
www.uniempren.es/blog
www.facebook.es/UniemprenUV
https://twitter.com/uniempren

e-mail de contacte:
info@uniempren.es

Logo uniempren
 

Activitats de l'ADEIT Fundació Universitat-Empresa  de la Universitat de València per a emprenedors

Els estudiants i titulats de la Universitat de València reben suport de l'ADEIT, la seva Fundació Universitat-Empresa per a poder generar iniciatives empresarials a través de la Càtedra de Cultura Empresarial.

Aquells estudiants que han cursat almenys el 50% dels crèdits necessaris per a obtenir la seva titulació poden obtenir 6 crèdits de lliure elecció realitzant el curs Qui pot ser empresari? que inclou l'elaboració d'un pla d'empresa i en el qual des de la seva primera edició 1999 participen empresaris de reconegut prestigi.

També ofereix accions formatives dirigides a titulats universitaris com el curs Formació Empresarial per a Desenvolupar Idees de Negoci, acció formativa gratuïta finançada per "la Caixa".

Durant la realització de les jornades per a emprenedors universitaris,  dirigides a promoure l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, es donen a conèixer exemples de bones pràctiques d'iniciatives i projectes empresarials dels titulats universitaris.

Amb les accions d'Informació i Assessorament per a emprenedors que es realitzen en col·laboració amb el SERVEF, s'ajuda als universitaris aturats a elaborar el seu projecte empresarial.

En l'apartat Premis SERVEF es donen a conèixer projectes empresarials que han estat premiats pel SERVEF després de ser elaborats per joves emprenedors universitaris que han obtingut formació específica per a emprenedors a través de la Càtedra de Cultura Empresarial. La col·laboració en les diferents edicions d'aquesta convocatòria de premis contribuïx a dinamitzar l'elaboració i engegada de projectes empresarials per part dels universitaris.

La Càtedra de Cultura Empresarial també organitza una Escola d'Estiu per a Professors Universitaris Motivadors de l'Esperit Emprenedor, que des de 2009 duu tres edicions, sent l'última la III Escola d'Estiu desenvolupada del 11 al 15 de juliol de 2011. Així mateix, ha promogut la creació de RE4, que agrupa a diverses universitats espanyoles amb el suport del Ministeri d'Educació. 

Tot aquest conjunt d'activitats que oferix ADEIT pretén desenvolupar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari, tenint com objectiu últim la generació de nous empresaris i professionals millor formats, però també la de directius i tècnics emprenedors que impulsen nous projectes en les organitzacions i ajuden a desenvolupar-los.

Per a més informació dirigir-se a emprenedors@adeit.uv.es