Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Resultats de la preinscripció

Si no has estat admès/admesa, consulta el funcionament de les llistes d'espera.

Facultat de Ciències Socials. Curs 2020-2021

En el Procediment de matrícula (apartat 5), pots consultar tota la informació relativa al lliurament de documentació.