Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

El IDOCAL es proposa un desenvolupament amb major abast d'actuacions de les que ja estan en marxa, al costat d'altres mesures de nova creació. La Unitat d'Investigació de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (UIPOT), creada fa més de 25 anys, compta en l'actualitat amb més de vint investigadors a temps complet, diversos tècnics i 12 becaris d'investigació. A més, compta amb una llarga trajectòria de cooperació amb un grup de professors de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Aquesta Unitat ha aconseguit èxits que constitueixen la base de la creació de l'Institut IDOCAL. D'una banda, va ser reconeguda per la Generalitat de València com a grup investigador d'excel·lència fa ara quasi una dècada. Per l'altra, ha coordinat des de fa més d'un quinquenni el Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de les Organitzacions i del Treball desenvolupat amb altres quatre universitats espanyoles (Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla, Jaume I) i que ha comptat des del seu començament amb la menció de qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. A més, ha aconseguit el reconeixement de la Unió Europea amb l'aprovació del Màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH, coordinant un consorci format amb altres quatre universitats europees (Barcelona, Bolonya, Coïmbra i Paris 5). Finalment, fa dos anys, la Comissió Nacional de Ciència i Tecnologia del Ministeri d'Educació i Ciència li va concedir un projecte Consolider Eix C (per a cinc anys), el que comporta un reconeixement a la qualitat de la seua investigació i nous reptes en l'activitat investigadora .

Ara, amb la creació d'aquest nou Institut, altres grups, també amb una trajectòria investigadora àmplia i de qualitat, s'integren en un projecte conjunt. Així, es compta amb un grup d'investigació en Psicobiologia de l'estrès, un altre en temàtiques relacionades amb el desenvolupament de carreres i assessorament vocacional i un tercer provinent de l'àmbit de la investigació de mercats amb àmplia activitat investigadora en la qualitat del servei i la satisfacció dels els clients. Amb totes aquestes incorporacions, s'aconsegueix un grup de més de 50 investigadors, dels quals, uns 15 estan en fase de formació a través dels programes de doctorat que es van a integrar a l'Institut. Entre les accions que es plantegen continuar o iniciar cal esmentar, d'una banda, el desenvolupament dels diversos projectes de recerca que es troben en marxa i, per l'altra, la realització del pla estratègic de recerca per al primer quadrienni de l'Institut.

D'altra banda, es va a continuar amb la implantació del Màster Erasmus Mundus i la implantació del nou programa de Doctorat, que incorporarà les directrius de la Convergència Europea i la nova legislació en aquesta matèria. En tercer lloc, es va a implantar un sistema que permeta potenciar l'R + D per atendre les demandes d'empreses i altres organismes i institucions amb les que les unitats que configuren el IDOCAL tenen relacions de cooperació. Finalment, es persegueix la consolidació de les relacions internacionals.

Els reptes de la creació de titulacions conjuntes, juntament amb la necessitat d'intensificar la col·laboració en xarxa amb centres de recerca d'altres països europeus i d'altres regions del món, són aspectes als quals l'Institut dedicarà especial atenció.

Pel que fa a la investigació es refereix, per al proper quadrienni, el IDOCAL es planteja les següents línies d'investigació, integrades cadascuna per diversos projectes finançats:

  1. Estratègia i gestió del canvi organitzacional
  2. Clima a les organitzacions.
  3. Grups de treball i tecnologies de la informació i la comunicació.
  4. Diversitat en les unitats de treball.
  5. Cultura de seguretat en sistemes sociotècnics complexos d'alta fiabilitat.
  6. Qualitat de servei, relacions amb clients i satisfacció d'usuaris.