Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

El nostre equip investiga la interrelació entre els processos interns de les organitzacions de serveis (clima, justícia, treball emocional, conflicte, etc.) i variables que han de veure amb l'execució i el benestar dels treballadors, així com resultats en termes de satisfacció del client, qualitat de servei i qualitat de vida dels usuaris. Així mateix, s’indaga en les visions compartides o divergents entre els actors involucrats (usuaris, treballadors i directius). La investigació es desenvolupa fonamentalment a través d'estudis de camp en sectors com el d'hotels, restaurants i centres d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, entre d'altres. També es desenvolupen experiments tant de camp com en context de laboratori, i es duen a terme intervencions relacionades amb la metodologia "survey feedback" i equips autònoms de treball i de millora.

 

Objectius

 

  1. Estudiar l'impacte de processos interns dels serveis (clima, justícia, regulació, etc.) sobre l'acompliment i el benestar dels treballadors.
  2. Estudiar l'impacte de l'acompliment i el benestar dels treballadors sobre resultats externs (qualitat de servei, satisfacció, qualitat de vida).
  3. Estudiar els processos grupals i el seu impacte tant a escala individual com d'equip.
  4. Estudiar les causes i efectes de les percepcions compartides en relació amb el servei per part d'usuaris, treballadors i directius.
  5. Estudiar l'impacte de les intervencions de "survey feedback" i creativitat sobre la millora dels serveis.