Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Treball colaboratiu en entorns virtuals (GROUPNIT)

Els canvis deguts a la globalització i la revolució de les tecnologies 2.0 estan impulsant que les organitzacions desenvolupen noves formes de treball col·laboratiu a través d'equips i comunitats virtuals. Aquestes eines col·laboratives constitueixen estratègies empresarials rellevants ja que permeten una millora de l'aprenentatge i la gestió del coneixement i, per tant, contribueixen a aconseguir que les organitzacions siguen més innovadores, més visibles i més competitives.

Les característiques del treball col·laboratiu han canviat recentment ja que els usuaris d'equips o comunitats virtuals que es troben dispersos geogràficament tenen la possibilitat de combinar diferents aplicacions tecnològiques per respondre a les demandes del projecte o tasca que estiguen realitzant (pe wiki, fòrum, xarxa social / corporativa, etc.). En aquest sentit, es produeixen importants canvis en la naturalesa de les relacions entre els usuaris, en els processos relatius a la resolució de la tasca i el seu acompliment (pe identificació, sentit de comunitat, confiança, lideratge, conflicte, productivitat, qualitat del coneixement ...) que requereixen ser atesos.

El nostre grup de recerca té la finalitat de generar "coneixement frontera" sobre els efectes que les tecnologies col·laboratives tenen sobre el benestar individual i col·lectiu des d'una perspectiva bàsica que després es fa arribar al context aplicat de les empreses. Així, s'analitzen el funcionament d'equips i comunitats virtuals que treballen en entorns dinàmics i amb tasques complexes amb un doble objectiu: a) desenvolupar estratègies d'entrenament i millorar la seva eficàcia; i b) oferir pautes per a un disseny eficient d'aquestes eines col·laboratives. A més, es realitzen activitats de transferència a través de formació especialitzada i assessorament a organitzacions públiques i privades.

La responsable del Grup de Recerca, Ana Zornoza, és també la directora del laboratori G2 d'Ergonomia i Treball en Grup del IDOCAL, on es realitzen experiments i formació relacionada amb la gestió reeixida d'equips i comunitats virtuals.

Finalment, recentment i a causa de l'augment de la virtualitat de les interaccions en els equips, l'equip investigador ha dissenyat una plataforma virtual per a treball sincrònic amb membres deslocalitzats (en diferents punts d'Espanya). Aquesta plataforma s'ha fet a través de l'actual projecte VITEM (PSI2016-79351-P).