Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

La digestió anaeròbica (DA) de matèria orgànica és una tecnologia robusta per a la síntesi de biogàs a partir de diferents tipus de residus (fangs de depuració procedents del tractament d’aigües, purins d’animals, residus biològics, etc.). L’objectiu principal de la DA és la producció de metà, una font d’energia renovable que es pot utilitzar per generar electricitat, calor o com a combustible de vehicles.
Acrònim

MICRO4BIOGAS

Descripció

Títol: Comunitats microbianes naturals i sintètiques per a la producció sostenible de biogàs optimitzat.
Coordinació: Grupo d'investigació Biotecnologia i Biologia Sintètica.

El biogàs és una barreja de metà (CH4; 55-70% del volum total), diòxid de carboni (CO2; 30-40%) i traces d’altres gasos. Tot i això, des d’una visió purament d’enginyeria, encara avui es considera que el procés microbià subjacent a la producció de metà és una caixa negra: està sotmès a un cert grau de variabilitat i és un procés industrial amb molt marge de millora en l’optimització sistemàtica de (1) el rendiment, (2) la qualitat, (3) la velocitat i (4) la robustesa del procés. MICRO4BIOGAS té com a objectiu abordar aquests 4 aspectes integrant, per primera vegada, l’ús de consorcis microbians que habiten naturalment els digestors anaeròbics amb consorcis microbians sintètics amb capacitats millorades, establint les bases d’un kit fàcil d’utilitzar per a la bioaugmentació de la producció de biogàs.

Finançament global: 5.7M€
Ref. Grant Agreement ID 101000470
 

European Union - Horizon 2020

Investigadors principals no UV

M. Porcar

Data d'inici
2021 Juny
Data de finalització
2025 Maig
Entitat finançadores:

European Commission (H2020 Program)

Entitats col·laboradores:

14 socis de 6 països de la UE.

Tipus projecte
  • UE - Horitzó Europa (HE): Research and Innovation Actions (RIA)