Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) Logo del portal

SEMINARI BIOTECMED 3 NOVEMBRE

  • 31 d’octubre de 2023
Image de la noticia

Aquest Divendres 3 novembre Javier Cuitavi Martín del grup recentment incorporat al Institut: "Dolor, recaída y alcoholismo (DOREAL Lab)" amb el títol "Interrelación entre los receptores Mu-opioides y la neuroinmunidad: Importancia en procesamiento del dolor y en trastornos adictivos".

Important: Serà el DIVENDRES dia 3 novembre a les 9:45h al Saló de Graus de Farmàcia.

Os adjunte també un resum de la xarrada  i el cartell  anunciador 
 
"El dolor crònic afecta a aproximadament un 18% de persones adultes en països desenvolupats, la qual cosa representa un llast per als diferents sistemes de salut. Així mateix, els pacients que pateixen de dolor crònic solen patir altres afeccions d'àmbit neuropsiquiàtric com ara depressió, ansietat, anhedonia, i falta de motivació. Aquestes comorbiditats, juntament amb la mala praxi quant a la prescripció indiscriminada d'opioides com a mètode analgèsic, porten a trastorns per consum d'opioides, la qual cosa impacta enormement tant al pacient com a la societat. De fet, prop d'un 26% de pacients tractats amb opioides desenvolupa dependència i comportaments addictius. És interessant remarcar que tant els efectes reforzants com a analgèsics dels opioides són processats pel sistema opioidèrgic endogen, el qual comprén diferents receptors i ligands. Un dels receptors més rellevants és el receptor Mu-opioide (MOR) , l'activitat i la regulació del qual sembla ser clau per a comprendre els trastorns per consum d'opioides induïts per dolor. Així mateix, tant les condicions doloroses com l'exposició a drogues d'abús exacerben processos neuroinmuns, la qual cosa implica un increment de l'activitat microglial i l'alliberament de diferents mediadors de la inflamació. Més enllà de l'efecte protector que aquests esdeveniments puguen tindre, hi ha estudis que suggereixen que aquests mecanismes  neuroinflamatoris també regulen l'expressió dels MOR. Els nostres resultats incrementen l'evidència de la interrelació MOR- neuroinmunidad focalitzant-se en fonamentalment dos aspectes: 1) Efecte de l'activació dels MOR microglials en el desenvolupament de mecanismes neuroinflamatoris; 2) Relació entra l'activació microglial i l'expressió i senyalització dels MOR neuronals. El fruit de la nostra investigació revela que la relació és bidireccional, la qual cosa posa de manifest la possibilitat d'utilitzar aquesta relació com a diana terapèutica per a tractar els trastorns per consum d'opioides induïts per dolor."

Esperem voreus a tots y totes allí

Un salut

cartell