Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

  • Estudi del sistema reproductiu i variabilitat genètica de plantes rares, endèmiques o amenaçades de la Comunitat Valenciana.
  • Contingut pol·línic de l’atmosfera de la Comunitat Valenciana.
  • Marcadors anatòmics i fisiològics de tolerància a factors abiòtics generats per dèficit hídric en plantes d’arròs (Oryza sativa L.).
  • FRAXIGEN. Ash for the future: defining European ash populations for conservation and regeneration. http://www.fraxigen.net/