Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Grup d’investigació Sanitat-Història-Societat (SANHISOC)
Descripció:
És un grup dedicat a l’estudi de la història de la sanitat espanyola en el context internacional, prenent com a referència principal la salut pública i les polítiques de salut, l’exili cientificomèdic, la medicina experimental i l’alimentació i nutrició comunitàries.
Investigador principal: Josep Lluís Barona Vilar, catedràtic d´història de la ciència i investigador del IHMC
Participants: Josep Bernabeu Mestre, catedràtic d’Història de la Ciència, Universitat d’Alacant
María José Báguena, professora titular d’Història de la Medicina, Universitat de València
Juan A. Micó Navarro, professor titular d’Història de la Ciència, Universitat de València
Joan Lloret Pastor, professor associat, Universitat de València
Ximo Guillem Llobat, professor ajudant doctor
Web: www.sanhisoc.es
Interwar Health Network. Xarxa europea de medicina d’entreguerres
Descripció:
Té per finalitat l’intercanvi d’informació, el debat, el contacte entre els seus membres, la publicació d’estudis i la realització de reunions científiques, jornades i seminaris, en el camp d’estudi de la salut en el període d’entreguerres (1918-1939).
Coordinació: Iris Borowy
Participant de l'IHMC: Josep Lluís Barona Vilar
Web: www.eahmh.net
Xarxa europea «Salut rural a Europa. Perspectiva comparativa»
Descripció:
La xarxa coordina investigacions sobre salut pública, organització sanitària i campanyes de salut en el medi rural europeu. Ha organitzat tres congressos internacionals i dues sessions en congressos europeus, a més de participar en congressos celebrats al Canadà i publicar dues monografies. Ha rebut suport financer de les tres universitats interessades, del National Research Council de Noruega i del Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya.
Coordinació: Astri Andresen (University of Bergen)
Steven Cherry (University of East Anglia, UEA)
Josep Lluís Barona (Universitat de València)
Projecte europeu «Transferència de coneixement mèdic i científic a l’Europa contemporània»
Coordinació: Astri Andresen (University of Bergen) amb la participació del Wellcome Institute for the History of Medicine London i la University of Linköping (Suecia).
Participant de l'IHMC: Josep Lluís Barona Vilar
Projecte COMIC (Comissió d’Instruments Científics), Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Descripció:
La ciència constitueix una part fonamental del nostre patrimoni cultural que cal estudiar i preservar. Aquest projecte naix per afavorir la conservació i l’estudi de l’extraordinari patrimoni científic conservat a moltes institucions de Catalunya, les illes Balears i el País Valencià. La Comissió d’Instruments Científics ha estat creada dins la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica amb la pretensió de coordinar l’esforç de moltes persones en aquesta direcció i, alhora, oferir eines de treball i recursos electrònics per ajudar en la tasca de preservació i d’estudi de la cultura material de la ciència. Els objectius del projecte són el desenvolupament d’eines informàtiques per a la preparació d’un catàleg col·lectiu de la cultura material de la ciència, amb la intenció de coordinar els projectes en marxa; oferir assessorament i suport a nous projectes de catalogació; i ajudar a la difusió de la informació recollida i de l’estat dels projectes, tot amb el propòsit de garantir la conservació i l’aprofitament museològic i didàctic ulterior dels instruments científics.
Participant de l'IHMC: José Ramón Bertomeu Sánchez, director del projecte d’investigació «La ciència a les aules del segle XIX: llibres de text, pràctiques d’ensenyament i instruments científics» i Pedro Ruiz-Castell.
Web: COMIC. Comissió d'Instruments Científics
Xarxa temàtica «Llengua i ciència»
Descripció:
La xarxa temàtica «Llengua i ciència» coordina diferents grups espanyols i europeus que des de dues àrees diferents –la filologia i la història de la ciència– s’ocupen de l’estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica. La xarxa temàtica (HUM2006-26465-I/FISO i HUM2007-30656-I/TALL) pot facilitar l’intercanvi entre els diferents grups de filologia i d’història de la ciència interessats per la llengua de la ciència i de la tècnica, i millorar-ne la coordinació; també pot servir per fixar les bases de grups més amplis i interdisciplinaris amb vista als reptes que implica l’espai europeu de recerca.
Participant de l'IHMC: José Ramón Bertomeu Sánchez, director del projecte d’investigació «La ciència a les aules del segle XIX: llibres de text, pràctiques d’ensenyament i instruments científics».
Web: www.lenguayciencia.net
STEP Group. Science and Technology in the European Periphery (Ciència i Tecnologia a la Perifèria Europea)
Descripció:
És un grup internacional d’historiadors de la ciència i la tècnica. Té per objecte fonamental d’estudi els processos de circulació del coneixement a Europa entre els segles XVI i XIX. Va ser fundat el maig de 1999 a Barcelona i és format per investigadors de Dinamarca, Suècia, Rússia, Turquia, Grècia, Itàlia, Bèlgica, Espanya i Portugal.
Participant de l'IHMC: José Ramón Bertomeu Sánchez
Web: STEP Group
Projecte Orfila
Descripció:
El projecte «Orfila» vol oferir estudis i edicions de fonts relacionades amb la vida i l’obra de Mateu Orfila (1787-1853). Nascut a Maó (Menorca), Orfila va estudiar a València, Barcelona i París. Va desenvolupar la major part de la seua carrera a la capital francesa fins a arribar a ser degà de la Facultat de Medicina de París i un dels toxicòlegs més importants del seu temps. El març del 2004 es va fer un congrés internacional a Maó que va ser el punt de partida d’un llibre col·lectiu amb estudis de diversos autors i països. Un llibre dedicat a la història de la toxicologia està també en preparació, a més d’una edició de la correspondència d’Orfila. Així mateix s’ha realitzat una edició electrònica de les principals obres d’Orfila, juntament amb una cronologia de la seua vida, una llista exhaustiva de les seues publicacions i una selecció bibliogràfica de publicacions sobre la seua vida i obra.
Participant de l'IHMC: José Ramón Bertomeu Sánchez i Pedro Ruiz-Castell.
Web: Chemistry, medicine and crime
Grup d’Història de la Discapacitat
Descripció:
Té per finalitat l’estudi de la discapacitat des d’una perspectiva interdisciplinària. Realitza anàlisis històriques tant d’individus com de grups i institucions relacionats amb aquest tema. Així mateix, el seu camp d’estudi –que inclou la investigació, la docència i la teorització– el constitueixen les maneres en què la discapacitat ha estat utilitzada per legitimar normes, relacions socials, desigualtats i formes d’opressió.
Participant de l'IHMC: María José Báguena Cervellera
Web: www.disabilityhistory.co.uk
Grup d'Investigació «History of Science, Technology and Medicine in Modern Catalonia (18th–20th centuries)»
Participant de l'IHMC: Pedro Ruiz-Castell i Àlvar Martínez Vidal.
 Web: CEHIC Research
Grupo de Investigación en Ciencias de la Salud y Documentación (CISADOC)
Descripció:
El Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Documentació (CISADOC) està dedicat a l'estudi i anàlisi de l'activitat científica, centrant-se fonamentalment en la recuperació i anàlisi de la informació, així com l'estudi dels autors i les seues institucions, les revistes científiques i els grups de recerca.
Participant de l'IHMC: María Julia Osca Lluch
Web: CISADOC - Grupo de Investigación