Logo del portal
Ciència x Educació x Tecnologia
Ciencia x Educacio x Tecnologia
C x E x T analitza la innovació pedagògica en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia al segle XX a través de tres focus connectats: Un estudi dels paquets pedagògics durant la Guerra Freda, una perspectiva panoràmica de les tecnologies educatives contemporànies per a l’ensenyament de les ciències, i una exploració de la configuració disciplinària i professional de la psicologia educativa. Aquest projecte té una perspectiva internacional que adreça preguntes de recerca en diferents contexts nacionals, els compara i estudia la importància de les relacions internacionals i els agents internacionals i transnacionals en les Amèriques (Amèrica Llatina i EEUU) i Europa (Espanya, Franca, Regne Unit).

Acrònim: C x E x T

Codi referència: RYC-2017-21763

Paraules clau: ensenyament de les ciències, tecnologia educativa, psicologia, TIC, medis de comunicació, internacional, transnacional, Europa, Amèrica Llatina, EEUU, llibres de text, fabricants d’instruments

Data d'inici : febrer / 2019.

Data de finalització: febrer / 2024.

Tipus projecte: AGE - Reptes