Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • LISITT
El Instituto Universitario de Investigación de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación (IRTIC) participa de forma directa en el proyecto GOVeIN, financiado por el programa europeo “Conectar Europa” que pretende facilitar la implementación de la facturación electrónica en el sector de la salud pública en Europa involucrando a las entidades públicas y privadas interesadas.
Desde octubre del año 2016, el grupo LISITT desarrolla y coordina proyectos europeos financiados dentro del mecanismo CEF (Connecting Europe Facilities). El objetivo de estos proyectos es promover el crecimiento, el empleo y la competitividad a través de la inversión en infraestructuras a nivel europeo
La gestió del tràfic requerix un coneixement molt detallat sobre l'estat del tràfic en l'àrea d'interés. Conéixer les trajectòries dels vehicles i les matrius origen-destí és la informació més útil que es pot usar per a este fi. Este sistema permet identificar a un mateix vehicle per diferents zones de pas utilitzant sensors de Bluetooth i WiFi, i emmagatzemar esta informació junt amb els temps de pas per determinats punts, gràcies a la ubicació d'uns sensors dissenyats i construïts amb este fi. La informació arreplegada pels sensors s'envia a un servidor per al seu processament.
Aplicació mòbil per a accedir als servicis que la Universitat de València oferix als seus alumnes i a informació genèrica. L'aplicació disposa d'una àrea pública on es pot consultar el directori corporatiu, informació de contacte, localització geogràfica d'edificis, plans d'estudi de graus i màsters, notícies, etc.
El RTMG és un sistema que permet accedir a informació multimèdia associada a qualsevol objecte per mitjà d'un codi QR únic en diferents idiomes a través de smartphones.
El LISITT ofereix un servei d'assessoria informàtica i tecnològica al servei de telemàtica de la subdirecció general de trànsit i mobilitat, a fi de recomanar les polítiques tecnològiques i d'informació a seguir pel que fa al seu nucli d'informació com a les pròpies aplicacions i serveis de la subdirecció.
Anàlisi de la metodologia més adequada per a la posada en producció d'aquelles aplicacions d'Internet que la Subdirecció consideri oportú en sistemes de computació en el núvol
L'objecte del treball definit en la present oferta és realitzar els estudis pertinents i emprendre les actuacions necessàries per tal d'instal·lar per la Subdirecció General de Gestió de Trànsit i Mobilitat (SGGTM) de la DGT.
L'objecte del treball és realitzar per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades activitats associades al desenvolupament de l'eina d'Auto - Avaluació (Avalua) i dels sistemes associats amb el procés d'anonimització.